Tuần báo khí tượng thủy văn (Ra ngày 21 tháng 11 năm 2021)


 • Tóm tắt tình hình Khí tượng thủy văn từ ngày 11 đến ngày 20/11/2021.

I.Khí tượng:

Trong tuần, do chịu ảnh hưởng ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường di chuyển nhanh ra phía đông sau ổn định và suy yếu, nên thời kỳ cuối khu vực tỉnh đã có mưa nhỏ rải rác, những ngày còn lại phổ biến không mưa.

- Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là: 3,4mm thấp hơn so với TBNN là 11,0mm và thấp hơn cùng kỳ năm trước 33,3mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 21,40C thấp hơn so với  TBNN là 1,00C và thấp hơn cùng kỳ năm trước 1,90C.

- Nhiệt độ cao nhất: 27,60C thấp hơn cùng kỳ năm trước là 2,60C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 16,80C xấp xỉ cùng kỳ năm tr­ước.

- Độ ẩm trung bình: 79% xấp xỉ TBNN  và cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 23mm xấp xỉ TBNN  và cùng kỳ năm trước.

- Số giờ nắng: 22giờ thấp hơn TBNN là 16giờ và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 19giờ.

         II. Thủy Văn:

Tuần qua, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện. các đặc trưng mực nước trong tuần ở mức thấp hơn TBNN và cùng kỳ 2020.

Mực nước Sông Phó Đáy tại Quảng Cư, biến đổi chậm. Mực nước trung bình tuần ở mức xấp xỉ TBNN.

Số liệu đặc trưng mực nước trong tuần như sau:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

 

299

 

So sánh

<TBNN: 534

<2020cùng kỳ: 207

 

350

(Xuất hiện ngày 11)

So sánh

<TBNN: 518

< 2020 cùng kỳ: 93

268

(Xuất hiện ngày 18)

So sánh

< TBNN: 466

<  2020 cùng kỳ: 57

Quảng cư

 

 

 

2674

 

So sánh

Xấp xỉ TBNN

>2020 cùng kỳ: 07

2679

(Xuất hiện ngày 11)

So sánh

>TBNN: 34

>2020 cùng kỳ: 46

2672

(Xuất hiện ngày 22)

So sánh

bằng TBNN

>2020 cùng kỳ: 08

 

III-Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

        Tuần qua, các nơi trong tỉnh thời tiết ít mưa, trời lạnh về đêm và sáng,  cây trồng phát triển, sâu bệnh gây hại nhẹ.

B- Dự báo Khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến ngày 30/11/2021.

I.Khí tượng:

- Thời kỳ đầu (21-23):  Có mưa rào và rải rác có dông, từ chiều ngày 22/11 có mưa vài nơi. Từ đêm 21/11 trời chuyển rét.

- Thời kỳ giữa (24-26) và thời kỳ cuối (27-30): Có mưa vài nơi. Trời rét.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: 5 - 15mm.

Nhiệt độ trung bình: 20,5 - 21,50C,

Nhiệt độ cao nhất:    24,0 - 26,00C,

Nhiệt độ thấp nhất:   14,0 - 16,00C,

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%,         

 Lượng bốc hơi: 20 - 25mm,

Số giờ nắng đạt: 20- 40giờ.

         II. Thủy Văn:

Trong tuần, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện. Mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì ở mức thấp hơn nhiều so với TBNN.

Mực nước Sông Phó Đáy tại Quảng Cư, chủ yếu biến đổi chậm, mực nước trung bình tuần ở mức xấp xỉ TBNN.

Trị số dự báo

Đặc trưng

 •  
 1. cm)
 1. cm)
 1. cm)

 

Việt Trì

 

 1.  
 1.  
 1.  

Quảng Cư

 

 1.  

 

 1.  
 1.  
 

Ngày đăng: 21/11/2021 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 11

Tin tức

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website