Tuần báo khí tượng thủy văn (Ra ngày 11 tháng 12 năm 2021)


A. Tóm tắt tình hình Khí tượng thủy văn từ ngày 01 đến ngày 10/11/2021.

I.Khí tượng:

Trong tuần, khu vực tỉnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định nên thời tiết phổ biến đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Trời rét.

          - Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là: 0,5mm thấp hơn TBNN là 7,4mm và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

          - Nhiệt độ trung bình tuần: 17,70C thấp hơn TBNN là 1,50C và thấp hơn cùng kỳ năm trước 0,80C.

- Nhiệt độ cao nhất: 25,60C cao hơn cùng kỳ năm trước là 1,00C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 12,10C xấp xỉ cùng kỳ năm tr­ước.

- Độ ẩm trung bình: 75% xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 28mm cao hơn TBNN là 6mm và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

- Số giờ nắng: 34giờ xấp xỉ TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước là 6giờ.

     II. Thủy Văn:

Tuần qua, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện. các đặc trưng mực nước trong tuần ở mức thấp hơn TBNN và cùng kỳ 2020.

Mực nước Sông Phó Đáy tại Quảng Cư, biến đổi chậm. Mực nước trung bình tuần ở mức xấp xỉ TBNN.

Số liệu đặc trưng mực nước trong tuần như sau:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

 

249

So sánh

<TBNN: 477

<2020cùng kỳ: 59

 

272

(Xuất hiện ngày 02)

So sánh

<TBNN: 492

< 2020 cùng kỳ: 67

233

(Xuất hiện ngày 05)

So sánh

< TBNN: 455

<  2020 cùng kỳ: 56

Quảng cư

 

 

 

2666

 

So sánh

Xấp xỉ TBNN

>2020 cùng kỳ: 05

2668

(Xuất hiện ngày 01)

So sánh

<TBNN: 06

>2020 cùng kỳ: 06

2668

(Xuất hiện ngày 30)

So sánh

xấp xỉ TBNN

>2020 cùng kỳ: 04

 

III-Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

        Tuần qua, các nơi trong tỉnh thời tiết không mưa, trời lạnh về đêm và sáng,  cây trồng phát triển, sâu bệnh gây hại nhẹ.

B- Dự báo Khí tượng thủy văn từ ngày 11 đến ngày 20/12/2021.

I.Khí tượng:

- Từ ngày 09-12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét. Riêng ngày 12, có mưa, mưa nhỏ rải rác.

- Từ ngày 13-17, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét. Riêng ngày 17 có mưa, mưa nhỏ rải rác.

-Từ ngày 18-20, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: 0-5mm.

Nhiệt độ trung bình: 17,0 - 18,00C,

Nhiệt độ cao nhất:    25,0 - 26,00C,

Nhiệt độ thấp nhất:   11,0 - 12,00C,

Độ ẩm trung bình: 70 - 75%,         

Lượng bốc hơi: 20 - 25mm,

Số giờ nắng đạt: 30- 35giờ.

         II. Thủy Văn:

Trong tuần, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện. Mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì ở mức thấp hơn nhiều so với TBNN.

Mực nước Sông Phó Đáy tại Quảng Cư, chủ yếu biến đổi chậm, mực nước trung bình tuần ở mức xấp xỉ TBNN.

Trị số dự báo

Đặc trưng

  •  
  1. cm)
  1. cm)
  1. cm)

Việt Trì

 

 

  1.  
  1.  
  1.  

Quảng Cư

  1.  
  1.  

 

  1.  

 

 

Ngày đăng: 11/12/2021 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 25

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website