Bản tin cập nhật khí tượng Enso và nhận định xu thế khí tượng thủy văn trên khu vực tỉnh Vĩnh Phúc (Từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2022)


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (từ tháng 10 đến nửa đầu tháng 12/2021).

1. Hiện tượng ENSO

Hiện tại, ENSO vẫn đang ở trong trạng thái La Nina. Trong tuần đầu tháng 12/2021, chuẩn sai nhiệt độ bề mặt biển ở khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) là -0.70C, tăng 0.30C so với tuần đầu tháng 01/2021.

2. Xoáy thuận nhiệt đới

Từ tháng 10 đến nửa đầu tháng 12/2021, trên khu vực Biển Đông xuất hiện 02 cơn bão (bão số 07 và bão số 08) và 01 ATNĐ đều hoạt động trong tháng 10/2021.

3. Nhiệt độ, nắng nóng, không khí lạnh

+ Nhiệt độ trung bình: Tháng 10, nhiệt độ trung bình các nơi trong tỉnh phổ biến thấp hơn TBNN 1.20C. Tháng 11, nhiệt độ trung bình xấp xỉ TBNN. Nửa đầu tháng 12, nhiệt độ trung bình thấp hơn TBNN 1.50C.

+ Không khí lạnh: Từ tháng 10 đến nửa đầu tháng 12/2021 đã xảy ra 06 đợt KKL vào các ngày 11/10, 21/10, 07/11, 17/11, 22/11, 29/11.

4. Lượng mưa, mưa lớn diện rộng

Trong tháng 10, tổng lượng mưa (TLM) các nơi trong tỉnh cao hơn TBNN khoảng 380%. Tháng 11, tổng lượng mưa thấp TBNN 47%. Trong nửa đầu tháng 12, tổng lượng mưa xấp xỉ TBNN.

Tính từ tháng 10 đến nửa đầu tháng 12/2021, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra 3 đợt mưa lớn diện rộng, cụ thể:

         - Đợt 1: Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 7, từ ngày 9-11/10 trên khu vực tỉnh Vĩnh Phúc có mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên như Tam Đảo 335.3mm…

         - Đợt 2: Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 8 kết hợp rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường, nên ngày 14-16/10 khu vực tỉnh Vĩnh Phúc có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi mưa rất to như Vĩnh Tường 105.2mm, Tam Đảo 253.2mm…

         - Đợt 3: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao từ ngày 28-31/10 có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-200mm.

II. DỰ BÁO THỜI TIẾT KHÍ TƯỢNG (từ tháng 01 đến tháng 06/2022)

1. Hiện tượng ENSO

Dự báo hiện tượng ENSO trong trạng thái La Nina đến hết tháng 02/2022

với xác suất khoảng 90%, từ tháng 3-5/2022 ENSO vẫn ở trạng thái La Nina yếu

với xác suất khoảng 50%. Sau đó, nhiệt độ mặt nước biển tiếp tục tăng và ENSO

có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính

2. Bão/ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Từ tháng 01/2022 đến giữa tháng 5/2022, bão/ATNĐ ít có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông. Từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 6/2022 có khả năng xuất hiện bão/ATNĐ trên khu vực phía Bắc của Biển Đông. Mùa mưa có khả năng đến sớm trên khu vực Bắc Bộ. Đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trong những tháng chuyển mùa.

3. Nhiệt độ và không khí lạnh

Tháng 01/2022, nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phổ biến cao hơn TBNN

khoảng từ 0-0.50C. Tháng 02/2022 nhiệt độ phổ biến thấp hơn TBNN từ 0-0.50C. Từ tháng 3-6/2022, nhiệt độ trên cả nước phổ biến xấp xỉ TBNN

Các đợt rét đậm, rét hại xuất hiện chủ yếu trong giai đoạn từ nửa cuối tháng 01 đến tháng 02/2022 với thời gian không kéo dài; cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá ở khu vực núi cao trong thời kỳ này (tập trung vào tháng 02/2022).

4. Lượng mưa

Tháng 01-02/2022, phổ biến ít mưa. Tháng 3/2022, TLM phổ biến thấp hơn từ 5-15% so với TBNN. Tháng 4-5/2022, TLM phổ biến cao hơn từ 10-20% so với TBNN. Tháng 6/2022 TLM phổ biến cao hơn từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ.

Dự báo nền nhiệt độ, lượng mưa trên các khu vực tỉnh Vĩnh Phúc

Khu vực dự báo

Tháng 01/2022

Tháng 02/2022

Tháng 03/2022

Ttb(oC)

R(mm)

Ttb(oC)

R(mm)

Ttb(oC)

R(mm)

Vùng đồi núi (trạm khí tượng Tam Đảo)

11.0-12.0

20-30

12.5-13.5

30-40

15.0-16.0

70-80

 

Vùng đồi núi thấp trung du

17.0-18.0

15-25

17.5-18.5

30-40

20.0-21.0

50-60

Vùng đồng bằng (trạm khí tượng Vĩnh Yên)

17.5-18.5

20-30

18.0-19.0

30-40

21.0-22.0

50-60

1. Vùng đồi núi cao (Tam Đảo)

2. Vùng đồi núi thấp trung du (Sông Lô, Lập Thạch, Tam Dương)

3. Vùng đồng bằng (Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Dương, Bình Xuyên. Vĩnh Yên, Phúc Yên)

 

Ngày đăng: 20/12/2021 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 27

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website