Tuần báo khí tượng thủy văn (Ra ngày 01 tháng 01 năm 2022)


A- Tóm tắt tình hình Khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến ngày 31/12/2021.

1.Khí tượng:

Trong tuần, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông nên thời kì cuối khu vực tỉnh đã có mưa nhỏ rải rác, trời trét.

- Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là: 3,1mm xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 16,70C thấp hơn TBNN là 1,40C và thấp hơn cùng kỳ năm trước là 4,20C.

- Nhiệt độ cao nhất: 24,80C thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước 2,60C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 10,80C thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước là 3,10C.

- Độ ẩm trung bình: 84% xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 17mm thấp hơn so với TBNN là 6mm và thấp cùng kỳ năm trước 9mm.

- Số giờ nắng: 16giờ thấp hơn TBNN là 17 giờ và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

II. Thủy Văn:

Tuần qua, mực nước sông Lô tại Việt Trì biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện.

Mực nước sông Phó Đáy tại Quảng Cư chủ yếu biến đổi chậm, Mực nước trung bình tuần ở mức xấp xỉ dưới TBNN.

Số liệu đặc trưng mực nước trong tuần như sau:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

 

239

 

So sánh

< TBNN: 442

<2020 cùng kỳ: 54

276

(Xuất hiện ngày 29)

So sánh

< TBNN: 442

> 2020 cùng kỳ: 57

215

(Xuất hiện ngày 25)

So sánh

< TBNN: 438

<2020 cùng kỳ: 52

Quảng Cư

 

 

 

2662

 

So sánh

<TBNN: 07

>2020 cùng kỳ: 05

2663

(Xuất hiện ngày 21)

So sánh

<TBNN: 07

>2020 cùng kỳ: 05

2661

(Xuất hiện ngày 26)

So sánh

xấp xỉ dưới TBNN

>2020 cùng kỳ: 04

 

III-Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

          Tuần qua, các nơi trong tỉnh có mưa, thời tiết rét đậm, cây trồng và hoa màu phát triển, sâu bệnh gây hại.

B- Dự báo Khí tượng thủy văn từ ngày 01 đến ngày 10/01/2022.

 1. Khí tượng:

- Thời kỳ đầu (01-03): Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng đêm 01 ngày 02/01 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét.

      - Thời kỳ giữa (04-07) và thời kỳ cuối (08-10): Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều hửng nắng; riêng từ ngày 05/01 khả năng có mưa nhỏ và sương mù rải rác. Trời rét.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: nhỏ hơn 10mm

Nhiệt độ trung bình: 17,5 - 18,50C,

Nhiệt độ cao nhất:    23,0- 25,00C,

Nhiệt độ thấp nhất:   13,0 – 15,00C,

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%,         

Lượng bốc hơi: 30 - 40mm,

Số giờ nắng đạt: 10 - 20giờ.

II. Thủy Văn:

Mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện. Mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN.

Mực nước sông Phó Đáy tại Quảng cư biến đổi chậm, Mực nước trung bình ở mức xấp xỉ dưới TBNN.

Trị số dự báo:

Đặc trưng

 •  
 1. cm)
 1. cm)
 1. cm)

Việt Trì

 1.  
 1.  

 

 1.  

 

Quảng Cư

 

 1.  

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 

Ngày đăng: 02/01/2022 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 10

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website