Thông báo khí tượng thủy văn ra ngày 01 tháng 01 năm 2022


A- TÓM TẮT TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THÁNG 12 NĂM 2021.

I-Khí tượng:

Trong tháng, đã xuất hiện 1 cơn bão trên khu vực Biển Đông. Chiều ngày 17/12, bão Rai đã vượt qua phía Bắc đảo Pa-la-oan (Phi-lip-pin) đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2021. Tối ngày 20/12, cơn bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc Biển Đông. Bão số 9 không ảnh hưởng đến vùng biển và đất liền nước ta.

Trong tháng, khu vực tỉnh  đã chịu ảnh hưởng của ba đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường vào những ngày 09, ngày 18, và ngày 27. Trong đó, đợt không khí lạnh ngày 27/12 gây ra một đợt rét đậm từ ngày 27-29/12 với nhiệt độ thấp nhất ngày phổ biến từ 10,8-13,8oC.

Trong tháng, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông nên những ngày cuối tháng  khu vực tỉnh đã có mưa nhỏ rải rác; những ngày còn lại phổ biến không mưa.

         Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên trong tháng là 4,1mm thấp hơn TBNN là 16,5mm và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

         Nhiệt độ trung bình tháng là 18,40C xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

         Nhiệt độ cao nhất tháng là 26,00C thấp hơn cùng kỳ năm trước là 2,90C.

         Nhiệt độ thấp nhất tháng là 10.80C xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

  II- Thuỷ văn:     

Trong tháng, mực nước sông Lô tại Việt Trì biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện, mực nước trung bình tháng ở mức dưới TBNN và năm 2020 cùng kỳ.

Mực nước sông Phó Đáy tại Quảng cư biến đổi chậm và giảm dần, mực nước trung bình ở mức dưới TBNN.

Đặc trưng mực nước tháng 12/2021 cụ thể là:

 

          Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt T

 

239

 

So sánh

< TBNN: 462

<2020 cùng kỳ: 64

276

(Xuất hiện ngày 29)

So sánh

< TBNN: 506

<2020 cùng kỳ: 63

203

(Xuất hiện ngày 13)

So sánh

< TBNN: 444

<2020 cùng kỳ: 64

Quảng Cư

 

 

2664

 

So sánh

< TBNN: 05

>2020 cùng kỳ: 05

2668

(Xuất hiện ngày 01)

So sánh

< TBNN: 08

>2020 cùng kỳ: 06

2661

(Xuất hiện ngày 26)

So sánh

Xấp xỉ dưới TBNN

>2020 cùng kỳ: 04

III- Ảnh hưởng đến sản xuất nông – lâm nghiệp.

          Tháng qua khu vực tỉnh mưa ít, trời lạnh cây trồng kém phát triển, sâu bệnh gây hại nhẹ.

B- NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN THÁNG 01 NĂM 2022.

          I-Khí tượng:

Trong tháng , các đợt không khí lạnh (KKL) tiếp tục hoạt động, tuy nhiên cường độ và tần suất không mạnh như thời kỳ này hằng năm. Cả tháng, có khoảng 2-4 đợt KKL (bao gồm cả KKL tăng cường).

Khoảng nửa cuối tháng, có khả năng rãnh áp thấp trong đới gió tây trên 5000m thiết lập kết hợp với hoạt động KKL, gây mưa và mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt độ giảm so với thời kỳ nửa đầu tháng.

          a. Xu thế nền nhiệt độ: 

Nhiệt độ trung bình các nơi trong tỉnh phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1oC so với TBNN cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình các nơi phổ biến từ 17,0-18,0oC.

          b. Xu thế lượng mưa:

Tổng lượng mưa các nơi trong tỉnh phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa các nơi trong tỉnh phổ biến từ 10-30 mm.

3. DỰ BÁO NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH, TỔNG LƯỢNG MƯA THỜI ĐOẠN  10 NGÀY (từ ngày 01 đến 31 tháng 01/2022).

Khu vực dự báo

10 ngày đầu

10 ngày giữa

11 ngày cuối

 

Ttb(oC)

 

R(mm)

 

Ttb(oC)

 

R(mm)

 

Ttb(oC)

 

R(mm)

Vùng núi cao (Trạm khí tượng Tam Đảo)

12,0-13,0

5-15

11,5-12,5

10-20

11,5-12,5

5-15

Vùng  trung du, đồng bằng (Trạm khí tượng Vĩnh Yên)

17,5-18,5

<10

17,0-18,0

5-15

17,0-18,0

5-15

 

 

          II- Thủy văn:

Trong tháng, mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện. có 02 đợt xả nước phục vụ đổ ải trong tháng I, trong các đợt xả nước, mực nước tại Việt Trì luôn duy trì ở mức trên 4.5m.  Mực nước trung bình tháng tại Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ.

Tại Quảng cư mực nước chủ yếu biến đổi chậm, mực nước trung bình tháng ở mức xấp xỉ dưới TBNN.

Trị Số Dự Báo

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

300

500

200

Quảng Cư

2662

2670

2659

                                                                                                          

Ngày đăng: 02/01/2022 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 13

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website