Tuần báo khí tượng thủy văn (Ra ngày 11 tháng 01 năm 2022)


A- Tóm tắt tình hình Khí tượng thủy văn từ ngày 01 đến ngày 10/01/2022.

1.Khí tượng:

Trong tuần, thời tiết trên khu vực tỉnh phổ biến đêm không mưa, ngày nắng, trời rét. Từ ngày 09  do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu và lệch Đông kết hợp với hội tụ gió yếu trên mực 1500m nên khu vực tỉnh đã có mưa nhỏ rải rác.

- Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là: 1,5mm xấp xỉ với TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 18,50C cao hơn TBNN là 0,80C và cao hơn cùng kỳ năm trước là 4,40C.

- Nhiệt độ cao nhất: 25,90C cao hơn cùng kỳ năm tr­ước 4,40C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 13,10C cao hơn cùng kỳ năm tr­ước là 4,20C.

- Độ ẩm trung bình: 85% xấp xỉ với TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước là 10%

- Lư­­­ợng bốc hơi: 16mm xấp xỉ với TBNN và thấp cùng kỳ năm trước 7mm.

- Số giờ nắng: 8giờ thấp hơn TBNN là 15 giờ và thấp hơn cùng kỳ năm trước 12 giờ.

II. Thủy Văn:

Tuần qua, mực nước sông Lô tại Việt Trì chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện, dao động vào đầu tuần do xả nước đợt I.

Mực nước sông Phó Đáy tại Quảng Cư chủ yếu biến đổi chậm, Mực nước trung bình tuần ở mức xấp xỉ dưới TBNN.

Số liệu đặc trưng mực nước trong tuần như sau:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

 

295

 

So sánh

< TBNN: 345

Xấp xỉ 2021 cùng kỳ

420

(Xuất hiện ngày 04)

So sánh

< TBNN: 306

> 2021 cùng kỳ: 121

190

(Xuất hiện ngày 10)

So sánh

< TBNN: 471

<2021 cùng kỳ: 81

Quảng Cư

 

 

 

2661

 

So sánh

Xấp xỉ dưới TBNN: 04

>2021 cùng kỳ: 05

2662

(Xuất hiện ngày 21)

So sánh

<TBNN: 06

>2021 cùng kỳ: 05

2660

(Xuất hiện ngày 26)

So sánh

xấp xỉ dưới TBNN

>2021 cùng kỳ: 05

 

III-Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp:

          Tuần qua, các nơi trong tỉnh có mưa, thời tiết rét, cây trồng và hoa màu phát triển, sâu bệnh gây hại nhẹ.

B- Dự báo Khí tượng thủy văn từ ngày 11 đến ngày 20/01/2022.

 1. Khí tượng:

- Thời kỳ đầu (11-13): Có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét.

- Thời kỳ giữa (14-17): Có mưa và mưa nhỏ. Trời rét.

- Thời kỳ cuối (18-20): Có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: 5-15mm

Nhiệt độ trung bình: 16,5 - 17,50C,

Nhiệt độ cao nhất:    21,0- 23,00C,

Nhiệt độ thấp nhất:   13,0 – 15,00C,

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%,         

Lượng bốc hơi: 10 - 20mm,

Số giờ nắng đạt: 10 - 20giờ.

II. Thủy Văn:

Mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện. Mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN.

Mực nước sông Phó Đáy tại Quảng cư biến đổi chậm, Mực nước trung bình ở mức xấp xỉ dưới TBNN.

Trị số dự báo:

Đặc trưng

 •  
 1. cm)
 1. cm)
 1. cm)

Việt Trì

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

Quảng Cư

 

 1.  

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

Ngày đăng: 11/01/2022 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 3

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website