Tuần báo khí tượng thủy văn ra ngày 01 tháng 5 năm 2022


A. Tóm tắt tình hình Khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến ngày 30/4/2022

I. Khí tượng:

Trong tuần, khu vực tỉnh chủ yếu chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây nên thời tiết khu vực tỉnh phổ biến đêm không mưa, ngày nắng.

 - Lượng mưa đo được tại Vĩnh Yên là: 0.2 mm thiếu hụt so với TBNN là 34.7mm và thiếu hụt so với cùng kỳ năm trước là 66.1mm.

- Nhiệt độ trung bình tuần: 26.90C cao hơn TBNN là 1.00C và xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

- Nhiệt độ cao nhất: 33.00C thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước 1.00C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 20.20C thấp hơn cùng kỳ năm tr­ước là 0.80C.

- Độ ẩm trung bình: 86% xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Lư­­­ợng bốc hơi: 18mm xấp xỉ TBNN và cùng kỳ năm trước.

- Số giờ nắng: 27 giờ thấp hơn so với TBNN là 10giờ và cao hơn cùng kỳ năm trước 14 giờ

II. Thủy Văn:

Tuần qua, mực nước sông Lô tại Việt Trì chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện. Mực nước trung bình tuần ở mức dưới TBNN.

Mực nước sông Phó Đáy tại Quảng Cư xuống và biến đổi chậm. Mực nước trung bình tuần ở mức xấp xỉ  TBNN.

Số liệu đặc trưng mực nước trong tuần như sau:

Trạm

Htb(cm)

Hmax(cm)

Hmin(cm)

Việt Trì

 

278

 

So sánh

< TBNN: 425

<2021 cùng kỳ: 102

319

(Xuất hiện ngày 27)

So sánh

< TBNN: 434

<2021 cùng kỳ: 91

205

(Xuất hiện ngày 30)

So sánh

< TBNN: 454

>2021 cùng kỳ: 150

Quảng Cư

 

 

 

2670

 

So sánh

Xấp xỉ TBNN

< năm 2021: 12

2676

(Xuất hiện ngày 21)

So sánh

<TBNN: 32

< năm 2021: 99

2666

(Xuất hiện ngày 28)

So sánh

Xấp xỉ TBNN

 Xấp xỉ 2021 cùng kỳ

 

III. Ảnh h­­­ưởng đến sản xuất nông nghiệp

Tuần qua, các nơi trong tỉnh ít  mưa, cây trồng và hoa màu phát triển chậm, sâu bệnh gây hại.

B. Dự báo Khí tượng thủy văn từ ngày 01 đến ngày 10/5/2022

I. Khí tượng:

- Thời kỳ đầu (01-03): Hai ngày đầu có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông; sau không mưa.

- Thời kỳ giữa (04-07) và thời kỳ cuối (08-10): Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Lư­ợng mư­a các nơi phổ biến: 30-50mm, có nơi trên.

Nhiệt độ trung bình: 26.5 – 27.50C,

Nhiệt độ cao nhất:    30.0 - 32.00C,

Nhiệt độ thấp nhất:   18.0 - 20.00C,

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%,         

Lượng bốc hơi: 20 - 25mm,

Số giờ nắng đạt: 35 - 45giờ.

II. Thủy Văn:

Mực nước trên sông Lô tại Việt Trì chủ yếu dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện, mực n­ước trung bình tuần tại Việt Trì ở mức thấp hơn TBNN.

Mực nước sông Phó Đáy tại Quảng cư biến đổi chậm, Mực nước trung bình ở mức Xấp xỉ TBNN.

Trị số dự báo:

Đặc trưng

  •  
  1. cm)
  1. cm)
  1. cm)

Việt Trì

  1.  
  1.  

 

  1.  

 

Quảng Cư

  1.  
  1.  
  1.  
 

Ngày đăng: 02/05/2022 Tác giả: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 12

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website