Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011


Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Ngọc Tư - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Hoàng Văn Toàn - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Thắng - UVBTV tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT; Đại diện của Hội phụ nữ, Hội CCB, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn; Cùng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở NN & PTNT; Đại diện lãnh đạo, UBND, phòng NN (phòng Kinh tế) của các huyện, thành, thị.

Năm 2010, là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010,  ngoài những khó khăn chung của cả nước như chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, giá cả thị trường thường xuyên biến động, nguy cơ lạm phát tăng cao, môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt; Sản xuất của ngành nông nghiệp tỉnh ta còn gặp khó khăn riêng như trong năm thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường, hạn hán, nắng nóng gay gắt kéo dài, lượng mưa thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm, lượng nước thiếu hụt 10 - 15% so với TBNN; Dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi luôn có nguy cơ bùng phát; Giá cả nông sản nhiều khi bất cập với chi phí đầu vào làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất, tâm lý và thu nhập của bà con nông dân trong tỉnh. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, nhạy bén của cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; sự tham mưu tích cực, có hiệu quả của Sở Nông nghiệp và PTNT sản xuất nông - lâm nghiệp, thuỷ sản tỉnh ta vẫn đạt khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Theo báo cáo, tổng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thuỷ sản ước đạt 2.631,8 tỷ đồng, đạt 107,5 kế hoạch, tăng 15,7% so với năm 2009 trong đó nông nghiệp tăng 16,12%, lâm nghiệp giảm 0,5% và thuỷ sản tăng 9,7%. Giá trị tăng thêm toàn ngành (theo giá SS 94) ước đạt 1.559,4 tỷ đồng, tăng 15,31% so với năm 2009. Cơ cấu giá trị sản xuất (theo giá thực tế) trong nội bộ ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng ngành trồng trọt giảm 2,8% còn 38,9% và tỷ trọng ngành chăn nuôi tăng 3,2%, đạt 56,9% trong giá trị sản xuất nông nghiệp.

Về phương hướng và nhiệm vụ kế hoạch năm 2011, ngành nông nghiệp cùng với nhiệm vụ chung của tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững, thực hiện tốt và hiệu quả Nghị quyết 26 của BCHTW lần thứ 7 (khoá X), Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 và quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nông thôn mới, các nội dung Nghị quyết 03-NQ/TU về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân. Sở cần tập trung tham mưu chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu chủ yếu, đó là:  Phấn đấu tăng thêm (giá CĐ 94) nông - lâm nghiệp, thủy sản từ 4,5 - 5%; Tỷ trong GDP nông - lâm, thuỷ sản giảm xuống còn 11,25% so với GDP toàn ngành kinh tế; tỷ trong GDP so với GTSX toàn ngành giảm xuống còn 57,64%.

Đặc biệt, Hội nghị đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Ngọc Tư- Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí đã biểu dương những thành tích mà ngành Nông nghiệp và PTNT đã đạt được trong năm 2010; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế. Năm 2011 là năm có ý nghĩa quan trọng trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, là năm chuẩn bị các nội dung công việc cho 5 năm tới, đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các huyện, thành, thị và các ngành liên quan cần quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi, đê điều,….

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở thay mặt Lãnh đạo Sở cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Trần Ngọc Tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh là nội dung kết luận Hội nghị. Đồng chí Giám đốc Sở nhấn mạnh những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011. Đồng chí yêu cầu trước mắt cần tập trung chỉ đạo sản xuất nhằm khắc phục thời tiết giá rét như hiện nay: Tập trung chống rét cho mạ, chống hạn cho diện tích lúa đã cấy,….; Bên cạnh đó cần quan tâm hơn nữa tới việc chăm sóc cho đàn gia súc, gia cầm./.

Ngày đăng: 26/01/2011 Tác giả: Thanh Minh - Nguồn: Trung tâm Thông tin NN&PTNT - Số lần được xem: 1127

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website