Thông báo sơ tuyển viên chức


Căn cứ Kế hoạch số 1379a/KH-HĐXT ngày 07/12/2010; kế hoạch điều chỉnh, bổ sung xét tuyển viên chức ngành Nông nghiệp & PTNT số 37/KH-HĐXT ngày 21/01/2011 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT. Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức; Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT thông báo:

          1. Nội dung, hình thức thi sơ tuyển:

          - Nội dung thi sơ tuyển: Thi về kiến thức chuyên môn của ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển;

          - Hình thức thi sơ tuyển: Thi viết và thi vấn đáp.

          2. Thời gian sơ tuyển: 02 ngày.

          - Ngày 12/03/2011 thi viết;

          - Ngày 13/3/2011 thi vấn đáp.

          3. Đối tượng sơ tuyển:

Đối tượng phải sơ tuyển được thực hiện theo quy định tại Kế hoạch số 1379a/KH-HĐXT ngày 07/12/2010 và kế hoạch điều chỉnh, bổ sung xét tuyển viên chức ngành Nông nghiệp & PTNT năm 2010 số 37/KH-HĐXT ngày 21/01/2011 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT (có danh sách cụ thể kém theo). Các hồ sơ đã nộp không có tên trong danh sách trên không phải tham gia thi sơ tuyển.

          Yêu cầu các thí sinh tham gia thi sơ tuyển đúng 14 giờ, ngày 11/3/2011 có mặt tại Hội trường tầng 3, Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc để nghe phổ biến nội quy, quy chế thi; xem số báo danh, phòng thi; địa điểm thi sơ tuyển,…

          Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc. Điện thoại: 02113 847 434./.

Ngày đăng: 01/03/2011 - Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT - Số lần được xem: 944

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website