Thông báo kết quả sơ tuyển viên chức năm 2010


Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010, thông báo kết quả thi sơ tuyển viên chức như sau:

Điểm thi sơ tuyển và danh sách những thí sinh đạt điều kiện tham gia xét tuyển - có danh sách kèm theo.

Căn cứ kết quả thi sơ tuyển, Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ tổ chức xét tuyển, thẩm định và công bố kết quả xét tuyển theo quy định hiện hành.

Thông báo này niêm yết tại Sở Nông nghiệp & PTNT và trên Website của Sở.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp & PTNT điện thoại: 02113. 847.434.

Danh sách kết quả thi sơ tuyển viên chức…

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức ...

Ngày đăng: 25/03/2011 - Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT - Số lần được xem: 944

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website