Lễ ký giao ước thi đua khối kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011


Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 và thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn năm 2011 – 2015, quyết tâm xây dựng Vĩnh Phúc thành một tỉnh Công nghiệp vào năm 2020. Sáng ngày 01/4/2011, tại Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc đã diễn ra lễ ký giao ước thi đua Khối kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011. Tới dự lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐTĐ khen thưởng, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Trưởng khối thi đua khối Kinh tế năm 2011; đồng chí Nguyễn Thị Hiên , Phó trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh; Các đồng chí đại diện các Sở, Ban, Ngành nằm trong khối kinh tế: Sở Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Ban quản lý các khu công nghiệp,…

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông Nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc thông qua quyết định và quy chế hoạt động thi đua của Khối kinh tế. Theo đó Khối thi đua kinh tế có nhiệm vụ thực hiện sự chỉ đạo và hướng dẫn của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; Tổ chức đôn đốc, hướng dẫn các hoạt động thi đua, khen thưởng đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Làm việc theo nguyên tắc phối hợp, cộng đồng, trách nhiệm, trưởng khối có trách nhiệm xây dựng chương trình và điều phối hoạt động chung của Khối.

 

Ảnh : Lễ ký giao ước thi đua Khối kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011

Năm 2011 các Sở, Ban, Ngành cam kết giao ước thi đua với các nội dung chính như: Gắn phong trào thi đua yêu nước với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thi đua thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước; Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội 5 năm 2011 – 2015, Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo trong đơn vị, trong khối; Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng,... Với những nội dung trên các đơn vị nằm trong Khối kinh tế quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Ngày đăng: 01/04/2011 Tác giả: Xuân Hòa - Nguyễn Lan - Nguồn: Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 974

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website