Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2011- 2015


Ngày 13/6/2011, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Sở NN&PTNT tổ chức lễ ký Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2011- 2015.

 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở NN&PTNT ký kết

Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2011- 2015.

Theo chương trình, từ năm 2011đến 2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở NN&PTNT sẽ phối hợp thực hiện một số nội dung: Nghị quyết 03-NQ/TU về nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân; Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16-4-2009 và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4-6-2010 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020; Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 9/4/2011 của HĐND tỉnh khoá XIV về xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2016; đề xuất chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của tỉnh về nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân và chương trình xây dựng nông thôn mới; phối hợp giải quyết những khó khăn, bức xúc về tư tưởng, những bất cập trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Từ nay đến hết năm 2011, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở NN&PTNT tập trung tuyên truyền, phổ biến, vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả Nghị quyết 03 của Tỉnh uỷ, Nghị quyết hội nghị BCH Trung ương 7 (khoá X) và chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh tuyên truyền truyền việc chuyển dịch cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, công tác bảo vệ môi trường, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Tăng cường tuyên truyền trên bản tin sinh hoạt chi bộ và bản tin công tác khoa giáo về những gương tập thể và cá nhân điển hình trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tại lễ ký kết, hai ngành đã thảo luận và thống nhất một số nội dung phối hợp, tuyên truyền. Phát biểu tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo của hai cơ quan mong muốn công tác phối hợp giữa hai bên đạt được sự chặt chẽ, hiệu quả để Nghị quyết 03 thực sự đi vào cuộc sống, đồng thời góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Phúc.

Ngày đăng: 15/06/2011 Tác giả: ST - Nguồn: Theo Báo Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 913

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website