Đảng ủy Sở Nông nghiệp Vĩnh Phúc tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013


     Ngày 18/01/2013, Đảng ủy Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013. Về dự hội nghị có Đồng chí Vũ Hồng Phương –TUV, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Đồng chí Nguyễn Tiến Phong - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở; các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Sở.
Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT hiện có 324 đảng viên, sinh hoạt ở 25 chi bộ trực thuộc, trong đó có 105 đồng chí là nữ chiếm 32,5% tổng số đảng viên. Năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn do nắng nóng kéo dài, hoàn lưu của cơn bão số 5 và cơn bão số 8 đã gây ra mưa lớn và lụt ở nhiều nơi trong tỉnh; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi ngày càng phức tạp; lãi suất ngân hàng vẫn còn ở mức cao; giá vật tư nông nghiệp tăng trong khi giá các sản phẩm nông nghiệp vẫn còn ở mức thấp... đã tác động bất lợi đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng. Song, với sự đoàn kết nhất trí cao từ Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Sở đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong ngành, cùng sự đồng lòng nhất trí của bà con nông dân trong tỉnh cùng nhau tập trung khắc phục khó khăn phát triển sản xuất. Tập thể Đảng ủy Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, an ninh lương thực được đảm bảo, sản lượng lương thực có hạt đạt 35,58 nghìn tấn; sản xuất chăn nuôi tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng, giá trị tăng 5,5% so với năm 2011; sản lượng thủy sản đạt hơn 17,9 nghìn tấn, tăng 0,5% so với năm 2011; tình hình lâm nghiệp trên địa bàn tiếp tục được duy trì ổn định, giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 3,72% so với năm 2011. Đặc biệt trong vụ Đông 2012, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của Đảng ủy Sở Nông nghiệp & PTNT nên diện tích cây vụ Đông tăng 2,7 ngàn ha so với năm 2011. Đảng ủy Sở Nông nghiệp & PTNT đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành chính sách để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp; công tác chỉ đạo sản xuất; quản lý xây dựng cơ bản, thủy lợi, đê điều & PCLB; xây dựng nông thôn mới; phát triển nông thôn; nghiên cứu khoa học; … được thực hiện tốt. Nề nếp tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc có nhiều chuyển biến tích cực.
Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tổ chức tốt các hội nghị quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết của Đảng, trong đó trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 khóa XI về “một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; công tác tổ chức có nhiều đổi mới, thực hiện có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc vì vậy trong năm đảng bộ không có đảng viên, tổ chức cơ sở đảng có dấu hiệu vi phạm; công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng luôn được Đảng ủy quan tâm và chỉ đạo sát sao, hoạt động của các đoàn thể quần chúng ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả được nâng lên.
Bước sang năm 2013, Đảng ủy sở Nông nghiệp &PTNT Vĩnh Phúc đề ra nhiệm vụ lãnh đạo toàn ngành tập trung sức thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, nhằm từng bước phát triển nông thôn toàn diện. Thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của ngành gắn với các mục tiêu định hướng của Bộ Nông nghiệp & PTNT; quản lý, sử dụng và bảo vệ các nguồn tài nguyên và môi trường bền vững, có hiệu quả; tăng cường năng lực và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và đời sống vật chất, tinh thần của công nhân viên chức trong toàn ngành. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng (GDP-giá so sánh năm 1994) nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,5-4% so với năm 2012; giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,5-3,8% so với năm 2012; sản lượng lương thực có hạt đạt trên 38 vạn tấn.
Chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng. Trong đó, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức viên; cải tiến nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ, phấn đấu 100% chi bộ đạt TSVM, Đảng bộ TSVM tiêu biểu; tăng cường công tác phát triển đảng, hoàn thành chỉ tiêu nhưng phải đảm bảo chất lượng, phấn đấu kết nạp từ 15-20 quần chúng vào đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát; tăng cường công tác dân vận; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động các đoàn thể quần chúng.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đồng chí Vũ Hồng Phương –TUV, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh biểu dương những kết quả mà Đảng ủy sở nông nghiệp đã được trong năm qua, nhất là trong điều kiện đặc biệt khó khăn của năm 2012. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh năm 2013 được dự báo còn nhiều khó khăn thách thức với nền kinh tế nói chung và nông nghiệp nói riêng, do đó tập thể đảng ủy sở cần đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, khắc phục khó khăn lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời có những định hướng thích hợp. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Tích cực hơn nữa chăm lo đời sống cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, chủ động đưa ra nhiều giải pháp để ổn định sản xuất và phát triển sản xuất góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.
Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Phong-TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở nhấn mạnh lãnh đạo các chi bộ cần quán triệt sâu sắc tới cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức về những mục tiêu, nhiệm vụ và quyết tâm của toàn ngành trong năm 2013. Tập trung thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh tăng năng suất, nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi; mở rộng diện tích, nhất là diện tích cây vụ Đông, tăng năng suất trồng trọt, chú trọng đưa các giống mới chất lượng, hiệu quả cao vào sản xuất; mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh gắn với thị trường; duy trì hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển và phòng chống cháy rừng; tăng cường công tác thú y, chủ động phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, kiểm soát tốt hơn vệ sinh an toàn thực phẩm; chú trọng đổi mới toàn diện công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể quần chúng. Các đơn vị trong toàn ngành cần nỗ lực triển khai thực hiện tốt những chức năng và nhiệm vụ được giao, đồng thời sẽ kiên quyết xử lý nghiêm khắc những trường hợp sai phạm do chủ quan, thiếu trách nhiệm gây nên.
Tin rằng, với mục tiêu, phương hướng và những bước đi phù hợp cùng với quyết tâm nỗ lực của toàn ngành. Năm 2013, ngành Nông nghiệp Vĩnh Phúc sẽ hoàn thành suất sắc kế hoạch đề ra,góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nông dân và đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh./.

Ngày đăng: 18/01/2013 Tác giả: Khả Khánh - Nguồn: Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 942

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website