Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2012 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc


Thực hiện kế hoạch về tuyển dụng viên chức 2012 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc. Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc đã tổ chức xét tuyển và kết quả có 21 thí sinh trúng tuyển vào 9 đơn vị trực thuộc Sở.
Trong đó: Chi cục Thú y có 4 thí sinh, Chi cục Đê điều & PCLB có 4 thí sinh; Trung tâm BDKT&ĐTN cho ND có 4 thí sinh, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư 3 thí sinh, Trung tâm Giống cây trồng 2 thí sinh, Trung tâm Kiểm định GSCTNN&PTNT 2 thí sinh, Trung tâm Giống Thủy sản 1 thí sinh, Trung tâm Kiểm nghiệm và CNCL đất & VTNN 1 thí sinh.
Việc xét tuyển đã đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng trình tự, lựa chọn ra được những thí sinh xứng đáng, vào vị trí công tác thích hợp. Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc thông báo cho các cá nhân và đơn vị được biết.

Ngày đăng: 06/02/2013 Tác giả: Thanh Minh - Số lần được xem: 977

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website