Hội nghị tổng kết sản xuất vụ Mùa – vụ Đông 2012 và triển khai sản xuất vụ Mùa – vụ Đông 2013


                                                                                                          
 
    Sáng 7/5/2013, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất vụ Mùa – vụ Đông 2012 và triển khai sản xuất vụ Mùa – vụ Đông 2013. 

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT; đồng chí Trần Thanh Hải – Phó giám đốc Sở; đồng chí Lê Thị Liễu – Phó chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh; cùng các đồng chí là lãnh đạo các huyện, thành, thị; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và các công ty cung ứng giống, thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh.

Vụ Mùa năm 2012, tuy thời tiết có những diễn biến bất thường, bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện sớm hơn so với TBNN, trong toàn mùa mưa bão, các khu vực trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng hoàn lưu của 3 con bão, đặc biệt bão số 5 đã gây ra các đợt mưa to ở hầu hết các khu vực trong tỉnh, gây ngập úng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự cố gắng nỗ lực của ngành Nông nghiệp & PTNT và bà con nông dân trong tỉnh nên vụ Mùa – vụ Đông 2012 vẫn đạt kết quả khá. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Xuân 2012 đạt 33.567,2 ha giảm 0,01% so với cùng kỳ năm trước (-2.60 ha); diện tích cây lương thực có hạt 29.745,2 ha giảm 0,23% (-68,4ha); sản lượng lương thực có hạt 119.673,40 tấn, giảm 37.655,60 tấn so với cùng kỳ năm 2011; tổng giá trị sản xuất vụ Mùa tính theo giá trị thực tế đạt trên 1.100 tỷ đồng. Trong đó cây lúa diện tích gieo trồng 28.254,8 ha đạt 97,56% kế hoạch, giảm 0,66% so với cùng kỳ (-173,6 ha); năng suất gieo cấy bình quân đạt 40,81 tạ/ha, đạt 77,15% so với kế hoạch, giảm 23,23% so với cùng kỳ (-12,35 tạ/ha); năng suất thu hoạch 52,00 tạ/ha đạt 98,3% so kế hoạch và bằng 97,82% so với cùng kỳ; tổng sản lượng đạt được 115.310,5 tấn đạt 75,22% so với kế hoạch, giảm 23,70% so với cùng kỳ (-35.817,7 tấn). Các loại cây trồng hàng năm khác: diện tích ngô, rau các loại, lạc đều tăng hơn so với cùng kỳ 2011 (ngô tăng 7,56%, rau các loại tăng 1,44%, lạc tăng 6,91%).

Vụ Đông 2012 tổng diện tích gieo trồng cây vụ Đông 19.931,8 ha, đạt 84,82% so với KH, bằng 114,9% so với cùng kỳ. Trong đó: cây ngô diện tích gieo trồng đạt 11.831,5 ha, tăng 20,78% tương ứng tăng 2.035,5 ha so với cùng kỳ năm 2011, năng suất đạt 40,66 tạ/ha, sản lượng đạt 48.108,7 tấn bằng 119,0% tăng 7.692,9 tấn so cùng kỳ năm 2011; cây đậu tương diện tích gieo trồng đạt 2.080,4 ha, tăng 6,72% tương ứng tăng 131,0 ha so với năm 2011, năng suất 16,78 tạ/ha, bằng 103,26% tăng 0,53 tạ/ha so với cùng kỳ, sản lượng 3.419,1 tấn bằng 110,19% (tăng 232,0 tấn) so với cùng kỳ năm 2011; các loại cây chất bột diện tích gieo trồng 2.009,1 ha, bằng 94,7% so với cùng kỳ; rau các loại 3.611,5 ha đạt 103,19% so với KH bằng 117,0% so với cùng kỳ; cây lạc 206,8 ha đạt 41,36% so với KH bằng 96,9% so với cùng kỳ; cây hàng năm khác diện tích gieo trồng 192,5 ha; tổng giá trị sản xuất tính theo thực tế đạt trên 848,3 tỷ đồng.

Năm 2013, tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và biến đổi của khí hậu toàn cầu tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Để tiếp tục góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội. việc tập trung mọi nguồn lực cho phát triển sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2013 là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Để vụ Mùa – vụ Đông 2013 hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đề ra: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa 33.400 ha, vụ Đông 22.500 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 208.740 tấn trong đó: vụ Mùa đối với lúa đạt 152.940 tấn, ngô 5.400 tấn, vụ Đông đối với cây ngô đạt 50.400 tấn; tổng giá trị sản xuất vụ Mùa – vụ Đông năm 2013 tính theo giá trị thực tế phấn đấu đạt trên 2 nghìn tỷ đồng.  Sở Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo mở rộng tối đa diện tích gieo trồng, nhất là cây vụ Đông, hạn chế tình trạng để đất trống, tăng cường sử dụng giống có chất lượng tốt, giống chống chịu sâu bệnh, gắn liền với đầu tư thâm canh, gieo trồng hết diện tích đảm bảo đúng lịch thời vụ; Chú trọng phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn liền với công tác sản xuất an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa đáp ứng nhu cầu trong và ngoài tỉnh; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, từng bước áp dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học và công nghệ sau thu hoạch vào sản xuất,…; tiếp tục mở rộng cả về quy mô, đối tượng, chủng loại giống cây trồng có giá trị cao để sản xuất hàng hóa, mang tính đặc trưng và phát huy thế mạnh của địa phương; chú trọng phương án tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ Mùa – vụ Đông gắn liền công tác PCLB, TKCN giảm nhẹ thiên tai,…; bên cạnh đó cần tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, từ tỉnh, huyện đến cơ sở phải phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo sát sao đến bà con nông dân; công tác thông tin truyên truyền cần được đẩy mạnh./.

    Sáng 7/5/2013, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất vụ Mùa – vụ Đông 2012 và triển khai sản xuất vụ Mùa – vụ Đông 2013. 

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT; đồng chí Trần Thanh Hải – Phó giám đốc Sở; đồng chí Lê Thị Liễu – Phó chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh; cùng các đồng chí là lãnh đạo các huyện, thành, thị; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và các công ty cung ứng giống, thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh.

Vụ Mùa năm 2012, tuy thời tiết có những diễn biến bất thường, bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện sớm hơn so với TBNN, trong toàn mùa mưa bão, các khu vực trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng hoàn lưu của 3 con bão, đặc biệt bão số 5 đã gây ra các đợt mưa to ở hầu hết các khu vực trong tỉnh, gây ngập úng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự cố gắng nỗ lực của ngành Nông nghiệp & PTNT và bà con nông dân trong tỉnh nên vụ Mùa – vụ Đông 2012 vẫn đạt kết quả khá. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Xuân 2012 đạt 33.567,2 ha giảm 0,01% so với cùng kỳ năm trước (-2.60 ha); diện tích cây lương thực có hạt 29.745,2 ha giảm 0,23% (-68,4ha); sản lượng lương thực có hạt 119.673,40 tấn, giảm 37.655,60 tấn so với cùng kỳ năm 2011; tổng giá trị sản xuất vụ Mùa tính theo giá trị thực tế đạt trên 1.100 tỷ đồng. Trong đó cây lúa diện tích gieo trồng 28.254,8 ha đạt 97,56% kế hoạch, giảm 0,66% so với cùng kỳ (-173,6 ha); năng suất gieo cấy bình quân đạt 40,81 tạ/ha, đạt 77,15% so với kế hoạch, giảm 23,23% so với cùng kỳ (-12,35 tạ/ha); năng suất thu hoạch 52,00 tạ/ha đạt 98,3% so kế hoạch và bằng 97,82% so với cùng kỳ; tổng sản lượng đạt được 115.310,5 tấn đạt 75,22% so với kế hoạch, giảm 23,70% so với cùng kỳ (-35.817,7 tấn). Các loại cây trồng hàng năm khác: diện tích ngô, rau các loại, lạc đều tăng hơn so với cùng kỳ 2011 (ngô tăng 7,56%, rau các loại tăng 1,44%, lạc tăng 6,91%).

Vụ Đông 2012 tổng diện tích gieo trồng cây vụ Đông 19.931,8 ha, đạt 84,82% so với KH, bằng 114,9% so với cùng kỳ. Trong đó: cây ngô diện tích gieo trồng đạt 11.831,5 ha, tăng 20,78% tương ứng tăng 2.035,5 ha so với cùng kỳ năm 2011, năng suất đạt 40,66 tạ/ha, sản lượng đạt 48.108,7 tấn bằng 119,0% tăng 7.692,9 tấn so cùng kỳ năm 2011; cây đậu tương diện tích gieo trồng đạt 2.080,4 ha, tăng 6,72% tương ứng tăng 131,0 ha so với năm 2011, năng suất 16,78 tạ/ha, bằng 103,26% tăng 0,53 tạ/ha so với cùng kỳ, sản lượng 3.419,1 tấn bằng 110,19% (tăng 232,0 tấn) so với cùng kỳ năm 2011; các loại cây chất bột diện tích gieo trồng 2.009,1 ha, bằng 94,7% so với cùng kỳ; rau các loại 3.611,5 ha đạt 103,19% so với KH bằng 117,0% so với cùng kỳ; cây lạc 206,8 ha đạt 41,36% so với KH bằng 96,9% so với cùng kỳ; cây hàng năm khác diện tích gieo trồng 192,5 ha; tổng giá trị sản xuất tính theo thực tế đạt trên 848,3 tỷ đồng.

Năm 2013, tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và biến đổi của khí hậu toàn cầu tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Để tiếp tục góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội. việc tập trung mọi nguồn lực cho phát triển sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2013 là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để vụ Mùa – vụ Đông 2013 hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đề ra: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa 33.400 ha, vụ Đông 22.500 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 208.740 tấn trong đó: vụ Mùa đối với lúa đạt 152.940 tấn, ngô 5.400 tấn, vụ Đông đối với cây ngô đạt 50.400 tấn; tổng giá trị sản xuất vụ Mùa – vụ Đông năm 2013 tính theo giá trị thực tế phấn đấu đạt trên 2 nghìn tỷ đồng.  Sở Nông nghiệp & PTNT đã chỉ đạo mở rộng tối đa diện tích gieo trồng, nhất là cây vụ Đông, hạn chế tình trạng để đất trống, tăng cường sử dụng giống có chất lượng tốt, giống chống chịu sâu bệnh, gắn liền với đầu tư thâm canh, gieo trồng hết diện tích đảm bảo đúng lịch thời vụ; Chú trọng phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn liền với công tác sản xuất an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa đáp ứng nhu cầu trong và ngoài tỉnh; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, từng bước áp dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học và công nghệ sau thu hoạch vào sản xuất,…; tiếp tục mở rộng cả về quy mô, đối tượng, chủng loại giống cây trồng có giá trị cao để sản xuất hàng hóa, mang tính đặc trưng và phát huy thế mạnh của địa phương; chú trọng phương án tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ Mùa – vụ Đông gắn liền công tác PCLB, TKCN giảm nhẹ thiên tai,…; bên cạnh đó cần tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, từ tỉnh, huyện đến cơ sở phải phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo sát sao đến bà con nông dân; công tác thông tin truyên truyền cần được đẩy mạnh./.

Ngày đăng: 07/05/2013 Tác giả: Thanh Minh - Nguồn: Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 930

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website