Kiểm lâm Vĩnh Phúc 40 năm xây dựng và trưởng thành


Cách đây 40 năm, ngày 21/5/1973 Chính Phủ ban hành Nghị định 101/NĐ-CP về “Quy định hệ thống tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng Kiểm lâm”. Từ đó, ngày 21/5 trở thành ngày truyền thống của lực lượng Kiểm lâm Việt Nam. Cùng với Kiểm lâm cả nước, trong suốt 40 năm qua, lực lượng Kiểm lâm Vĩnh Phúc luôn bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.
Công tác tham mưu chính sách quản lý bảo vệ rừng.
 Từ khi tái lập tỉnh đến nay Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Xây dựng quy hoạch 3 loại rừng, thực hiện chính sách giao đất lâm nghiệp, giao rừng, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ, các kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng bền vững trung hạn, dài hạn, các đề án, dự án về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc đã tham mưu, đề xuất cho Trung ương, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp & PTNT trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, chỉ đạo, về bảo vệ rừng , phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, trồng cây phân tán; bám sát chỉ đạo của cấp trên để tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ về lâm nghiệp nói chung, về bảo vệ rừng, phát triển rừng, trồng cây, quản lý lâm sản và tham gia xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Không chỉ làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT Chi cục Kiểm lâm còn chỉ đạo các Hạt kiểm lâm và công chức kiểm lâm phụ trách địa bàn xã tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp giao đất, giao rừng cho 13 tổ chức và 11.525 hộ gia đình, cá nhân quản lý sử dụng, phối hợp ngành Tài nguyên Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 47%. Xây dựng và duy trì hoạt động của 7 ban chỉ đạo, Ban quản lý dự án phát triển rừng cấp huyện, 20 ban chỉ huy PCCCR, bảo vệ rừng các cấp, 70 tổ đội xung kích gần 1.000 đội viên, 212 bản quy ước của thôn, bản về bảo vệ và phát triển rừng tại các xã trọng điểm rừng đặc dụng, phòng hộ, phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng quy chế phối hợp về lực lượng dân quân tự vệ tham gia PCCCR; phối hợp với Hội cựu chiến binh tỉnh về tổ chức Hội cựu chiến binh các cấp tham gia phát triển rừng và trồng cây; với lực lượng Cảnh sát môi trường phòng chống tội phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.
Tích cực trồng rừng gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng bền vững
Trong phát triển rừng ngoài chức năng tham mưu, giám sát, lực lượng Kiểm lâm được giao tổ chức thực hiện tốt các đề án, dự án về phát triển rừng, khuyến lâm, trồng cây phân tán và xây dựng cơ sở hạ tầng lâm nghiệp như: Phát triển rừng công nghiệp nguyên liệu giấy, dự án PAM, 327, Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng¸ hỗ trợ trồng rừng sản xuất, chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững; xây dựng hạ tầng lâm nghiệp về đường băng cản lửa, đường cứu hộ chữa cháy rừng. Trồng rừng hỗn loài cây bản địa nâng cao khả năng phòng cháy rừng ; hoạt động nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh về xây dựng đường băng cây xanh cản lửa, các đề tài cấp cơ sở : phòng chống sâu ăn lá trên cây thông mã vĩ, lập cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến tài nguyên rừng.Tổ chức thực hiện các nội dung về khuyến lâm ứng dụng tiến bộ khoa học trồng rừng giống mới công nghệ cây mô, hom thâm canh cao, gây nuôi sinh sản, sinh trưởng động thực vật qúy. Hướng dẫn xây dựng cơ sở sơ chế sản phẩm gỗ rừng tại chỗ giới thiệu thị trường tiêu thị sản phẩm lâm sản.
 
Lực lượng Kiểm lâm Vĩnh Phúc tuần tra bảo vệ rừng
Để công tác quản lý bảo vệ rừng đạt hiệu quả cao, phát huy được nguồn lực trong nhân dân. Chi cục Kiểm lâm đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã, các cơ quan chức năng, các đoàn thể, các cơ quan phương tiện thông tin đại chúng duy trì thường xuyên và đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về rừng, phổ biến rộng rãi chính sách về lâm nghiệp, chuyển giao, hỗ trợ kỹ thuật và giống mới cây trồng lâm nghiệp, về khuyến lâm và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lâm nghiệp vào sản xuất, các chính sách về giao đất lâm nghiệp về giao rừng về quyền lợi và nghĩa vụ của chủ rừng, về trách nhiệm và hưởng lợi của mọi người đối với rừng và rừng đem lại cho con người. Nhờ đó toàn tỉnh có 30 xã ở nơi có rừng đã xây dựng được phương án phòng cháy chữa cháy và thành lập được ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng, có trên 700 tổ quần chúng bảo vệ rừng với 10.000 người tự nguyện tham gia, đã chấm dứt được tình trạng đốt phá rừng làm nương rẫy, không còn xảy ra vụ việc vi phạm nghiêm trọng và điểm nóng về phá rừng. Độ che phủ của rừng tăng nhanh từ 16,8% (năm 1997) nay đã đạt 23,1% , chất lượng rừng đang được nâng cao, đa dạng sinh học của rừng ngày càng phong phú, vai trò phòng hộ bền vững của rừng đang được phát huy.
Kiểm lâm Vĩnh Phúc quyết tâm giữ rừng mãi thêm xanh
Ghi nhận thành tích của lực lượng Kiểm lâm Vĩnh Phúc, trong những năm qua Nhà nước đã tặng thưởng các các tập thể, cá nhân trong lực lượng Kiểm lâm Vĩnh Phúc 01 Huân chương lao động hạng nhì, 02 Huân chương lao động hạng ba, 02 Huân chương dũng cảm, 5 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cờ và bằng khen của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam , của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh. Đặc biệt lực lượng Kiểm lâm Vĩnh Phúc trong thi hành nhiệm vụ có 02 đồng chí hy sinh được công nhận liệt sỹ và 01 đồng chí được công nhận là thương binh. Năm 2013 Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc được nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất nhân kỷ niệm 40 năm thành lập .
 
Nuôi dưỡng màu xanh cho những cánh rừng
Để thực hiện tốt nhiệm vụ của lực lượng Kiểm lâm Vĩnh Phúc, trong thời gian tới Chi cục tiếp tục chú trọng đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đi đôi với giáo dục đạo đức, chấn chỉnh hoạt động để công chức Kiểm lâm là những người chuyên sâu về nghiệp vụ, vững vàng về bản lĩnh chính trị, đủ năng lực làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, xứng đáng là lực lượng nòng cốt là chỗ dựa của chủ rừng, là nhân tố quan trọng trong bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Cán bộ công chức Kiểm lâm Vĩnh Phúc quyết tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012 – 2020, phối hợp tham gia thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực lâm nghiệp theo nội dung “chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập”; nâng cao chất lượng rừng. Góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về mục tiêu đưa độ che phủ của rừng đạt 26,7% vào năm 2015, bảo vệ và phát triển bền vừng tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh./.

Ngày đăng: 20/05/2013 Tác giả: Nguyễn Văn Tâm - Nguồn: Chi cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 939

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website