Sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 6 tháng đầu năm 2013


Sáng ngày 28/6/2013, Chi cục Thú y đã tổ chức Hội nghị Sơ kêt công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 6 tháng đầu năm 2013
Từ đầu năm 2013 đến nay, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không xảy ra những dịch bệnh nguy hiểm như: Cúm gia cầm, LMLM, tai xanh. Tuy nhiên, một số bệnh khác trên đàn gia súc, gia cầm như: Tụ huyết trùng trâu, bò, lợn; hội chứng tiêu chảy ở vật nuôi; Niu cát xơn, Tụ huyết trùng, Gumbôrô, thương hàn, dịch tả vịt…vẫn xảy ra lẻ tẻ. Số lượng vật nuôi mắc ít, được xử lý kịp thời nên không tạo thành ổ dịch.
Từ ngày 20/3 đến 31/5/2013 công tác tiêm phòng vắc xin và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1/2013 đã được triển khai. Trong đó, trên đàn trâu bò có 80.251 con đã được tiêm vắc xin LMLM đạt 91,6% KH; 45.835 con được tiêm vắc xin Tụ huyế trùng nhũ hóa đạt 95,3% KH. Trên đàn lợn, có 46.040 con được tiêm vắc xin LMLM đạt 93,7% KH, 35.407 liều vắc xin Dịch tả lợn nhược độc chủng C và 46.883 liều vắc xin Tai xanh được tiêm đạt 95,9% và 95,5% so với KH. Trên đàn gia cầm, tổng số gia cầm tiêm được là 3.627.727 con đạt 95,83% KH. Tổng số lít hóa chất đã sử dụng để phun khử trùng tiêu độc là 8.850 lít với 135 xã, phường, thị trấn và 56 chợ được phun.
Công tác quản lý, giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm; tuyên truyền, tập huấn; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; công tác quản lý các loại dụng cụ, vật tư phục vụ phòng chống, dịch bệnh gia súc gia cầm cũng được Chi cục thú y tích cực triển khai và đạt được kết quả tốt.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn tồn tại một số hạn chế như: việc thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm và các biện pháp phòng chống dịch ở cơ sở còn hạn chế. Người chăn nuôi, kinh doanh buôn bán vận chuyển gia súc, gia cầm chưa chủ động thực hiện và chấp hành các quy định của pháp luật về công tác phòng chống dịch bệnh. Nhận thức của người chăn nuôi về công tác phòng bệnh cho vật nuôi còn hạn chế…
Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm đó là: đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh và nâng cao ý thức của người chăn nuôi trong phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc đợt 2/2013; tăng cường công tác giám sát dịch bệnh tại cơ sở, quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm theo đúng quy định của pháp luật./.

Ngày đăng: 28/06/2013 Tác giả: Nguyễn Lan - Nguồn: Trung tâm Thông tin NN&PTNT - Số lần được xem: 969

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website