Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2014


Chiều ngày 17/01/2014, Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014. Dự Hội nghị có đồng chí Phùng Quang Hùng, P. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hà Hòa Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Phong, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT; các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị trong tỉnh và Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.
 

 

Theo Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 của Sở Nông nghiệp & PTNT cho thấy: Năm 2013 được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp & PTNT và các cơ quan Trung ương thông qua việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách sát với thực tế, bố trí kịp thời các nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp, các ngành,… nên mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế thế giới; giá nông sản giảm; thời tiết diễn biến bất thường làm tăng nguy cơ thiên tai, dịch bệnh;... nhưng ngành Nông nghiệp & PTNT vẫn có sự tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2013 (theo giá so sánh 2010) đạt 8.641,9 tỷ đồng, tăng 5,26 % so với năm 2012. Các lĩnh vực công tác của ngành cơ bản đều tăng so với năm 2012. Cụ thể:
Lĩnh vực trồng trọt: Năm 2013 toàn tỉnh gieo trồng được 96.048,3 ha cây hàng năm, tăng 3,53%. Trong đó, diện tích lúa là 59.033 ha, năng suất đạt 52,3 tạ/ha, tăng 4,3% (đáng chú ý, năng suất lúa vụ Xuân đạt 60,3 tạ/ha – là vụ có năng suất cao nhất từ trước tới nay); sản lượng đạt 308.763,4 tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ 2012. Cây Ngô: Diện tích 15.812,9 ha, tăng 14,3%; năng suất đạt 42,1 tạ/ha, tăng 3,4%; sản lượng 66,59 nghìn tấn, tăng 18,2% so cùng kỳ. Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 2.682,3 ha, tăng 24,31%; năng suất 16,52 tạ/ha, tăng 6,67%; sản lượng 4.430 tấn. Rau các loại: Diện tích 7.718,3 ha, tăng 19,78%; năng suất 181,84 tạ/ha, tăng 10,02%; sản lượng 140.350 tấn, tăng 31,77%.
Lĩnh vực Chăn nuôi - thú y: Tuy gặp nhiều khó khăn, nhất là giai đoạn 6 tháng đầu năm. Nhưng với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, cùng với sự nỗ lực cố gắng của người sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, giá trị sản xuất chăn nuôi (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 4.261,4 tỷ đồng tăng 4,65% so với năm 2012, tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm 53,84%. Đàn gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển. Tính đến thời điểm 01/10/2013: Tổng đàn trâu là 21.456 con, tăng 0,1%; đàn bò 95.459 con, tăng 1,48%; tổng đàn gia cầm 9,105 triệu con, tăng 6,29% so với cùng kỳ.       
Về thuỷ sản: Giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 615 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 4,38% so với năm 2012. Diện tích nuôi trồng đạt 6.990 ha; sản lượng đạt 18.519,6 tấn, tăng 3,26%. Phương thức nuôi trồng thủy sản đang chuyển dần theo hướng thâm canh, nuôi bán thâm canh các giống cá truyền thống (Mè, Trôi, Trắm, Chép,...). Một số giống cá có năng suất, chất lượng cao đã và đang được mở rộng diện tích nuôi trồng như cá Chim trắng, rô phi đơn tính dòng Đường Nghiệp.
Lĩnh vực Lâm nghiệp: Diện tích trồng rừng tập trung đạt 844 ha, chăm sóc 186,8 ha, bảo vệ 2.612,6 ha, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 158,2 ha, trồng cây phân tán 800.000 cây; khai thác rừng trồng được trên 12.000 m3, gần 6.000 cây tre, nứa… Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng từ đó đã góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở và nhận thức về rừng của nhân dân, nhất là đồng bào miền núi về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, qua đó hạn chế được các vi phạm pháp luật về rừng, nâng cao được độ che phủ của rừng.
Các lĩnh vực công tác khác như: Công tác thủy lợi, đê điều & PCLB và xây dựng cơ bản; phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học; quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chất lượng nông, lâm sản và thủy sản, thanh tra, pháp chế, tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC;... được thực hiện tốt góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng 5,09% chung toàn ngành.
Để đạt được những kết quả trên, Sở Nông nghiệp & PTNT đã chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh ban hành các Nghị quyết, Quyết định về chính sách hỗ trợ sản xuất như: Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND, Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND về phát triển chăn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 - 2020; đề xuất UBND tỉnh ban hành các chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông, phòng chống bệnh dại trên động vật và người, về công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013;... Đồng thời Sở đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc bám sát cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất của ngành trên các lĩnh vực; tập trung chỉ đạo đồng bộ các hoạt động phục vụ sản xuất như: Tưới tiêu, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, bảo vệ thực vật, thú y, khuyến nông, xúc tiến thương mại; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc tại địa phương, cơ sở để có giải pháp tháo gỡ, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục như: Vấn đề tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp chưa mạnh mẽ; chậm hình thành các vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa; công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm có nhiều chuyển biến nhưng chưa được thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt trên toàn tỉnh; một số khâu còn lúng túng, chưa chủ động. Tình trạng phá rừng trái phép, cháy rừng vẫn còn diễn ra ở một số nơi;… Việc chỉ rõ những hạn chế là cơ sở để ngành xây dựng mục, tiêu giải pháp phát triển ổn định, bền vững trong năm 2014 và những năm tiếp theo.
Năm 2014, nông nghiệp Vĩnh Phúc xác định là năm tập trung: "Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản’’. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của ngành gắn với mục tiêu theo định hướng của tỉnh và của Bộ Nông nghiệp & PTNT, đó là: Thực hiện tái cơ cấu để thúc đẩy tăng trưởng, từng bước xây dựng nền nông nghiệp giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới góp phần đẩy nhanh phát triển nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Hướng tới mục tiêu giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 3% so với năm 2013.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phùng Quang Hùng biểu dương những thành tích mà ngành Nông nghiệp & PTNT đã đạt được trong năm 2013. Đồng thời yêu cầu, trong năm tới ngành nông nghiệp cần có những sự đột phá trong tái cơ cấu ngành, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung kết hợp các doanh nghiệp trong việc bao tiêu sản phẩm. Đẩy mạnh việc phát triển nông nghiệp theo chuỗi, liên kết giữa các nhà, xây dựng các cơ chế nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, khuyến khích các mô hình sản xuất kiểu mới. Trong xây dựng nông thôn mới, cần tập chung hoàn thành các tiêu chí ở các xã điểm, xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động trong việc tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, để sớm hoàn thành mục tiêu XDNTM theo kế hoạch đề ra.
Nhân dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Phùng Quang Hùng đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Văn Thức, nguyên Chánh Thanh tra sở. Đồng chí Nguyễn Tiến Phong trao Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho 5 đồng chí trong ban lãnh đạo sở về những đóng góp cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp tỉnh nhà.
 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đ/c Phùng Quang Hùng, P. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đ/c Nguyễn Văn Thức, nguyên Chánh Thanh tra Sở

 

Đ/c Nguyễn Tiến Phong, TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT trao Bằng khen của
Thủ tướng Chính phủ cho 5 đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp tỉnh nhà.

 

Ngày đăng: 17/01/2014 - Nguồn: Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 923

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website