Thông báo thay đổi thời gian thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2014


  Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-SNN&PTNT ngày 28/7/2014 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc thi tuyển viên chức năm 2014;

Căn cứ công văn số 1238/SNV-CCVC ngày 30/10/2014 của Sở Nội vụ Vĩnh Phúc về điều chỉnh thời gian thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT năm 2014.

 Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT thông báo về việc thay đổi thời gian thi tuyển viên chức năm 2014, cụ thể như sau:

1. Từ ngày 17/11/2014 đến ngày 23/11/2014: Tổ chức hướng dẫn ôn thi. Thời gian, địa điểm ôn thi sẽ thông báo trên Website của Sở và dán niêm yết tại Sở Nông nghiệp & PTNT.

2. Từ ngày 05/12/2014: Hội đồng thi niêm yết danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi; sơ đồ, vị trí phòng thi; nội quy, thời gian thi đối với từng môn tại địa điểm tổ chức thi (địa điểm thi sẽ có thông báo sau).

3. Thời gian thi tuyển: Ngày 06 và 07/12/2014.

4. Từ ngày 08/12/2014 đến ngày 02/01/2015: Tổ chức chấm thi, tổng hợp kết quả thi và báo cáo Giám đốc Sở về kết quả thi tuyển.

5. Từ ngày 05 đến ngày 16/01/2015: Thông báo công khai kết quả thi tuyển trên Website của Sở và niêm yết tại Sở Nông nghiệp & PTNT, các đơn vị có chỉ tiêu cần tuyển. Nhận đơn phúc khảo (nếu có).

6. Từ ngày 19 đến ngày 30/01/2015: Tổ chức chấm phúc khảo.

7. Từ ngày 02 đến ngày 16/02/2015: Thí sinh dự kiến trúng tuyển nộp các văn bằng, chứng chỉ theo quy định về Sở Nông nghiệp & PTNT để kiểm tra, đối chiếu. Sở Nông nghiệp & PTNT gửi kết quả về Sở Nội vụ thẩm định. Căn cứ kết quả thẩm định, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ra quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng theo quy định.

Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc. Điện thoại: 02113 847 434 hoặc 02113 728 798.

Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT thông báo./.

Ngày đăng: 03/11/2014 - Nguồn: Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 898

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website