Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật ngành Nông nghiệp & PTNT năm 2014


   Thực hiện kế hoạch số 5306/KH-UBND ngày 19/9/2014 của UBND Vĩnh Phúc tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND về phổ biến, giáo dục pháp luật; kế hoạch số 2565/KH-UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kế hoạch số 6602/KH-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Trong 3 ngày từ 26 – 28/11/2014, phòng Pháp chế - Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật cho gần 100 cán bộ, công chức là lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; những báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong ngành.

Qua phần trình bày của đồng chí Nguyễn Hoài Nam – Phó trưởng Ban Nội chính tỉnh các đại biểu đã nắm bắt được những vấn đề cơ bản nhất về Luật phòng, chống tham nhũng; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Luật tiếp công dân và Luật bảo vệ môi trường từ đó vận dụng tại thực tiễn cơ quan đơn vị mình.

Trong những năm qua công tác tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước luôn được Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Hàng năm Sở đều tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, pháp luật cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành. Hiện Sở Nông nghiệp & PTNT đang là cơ quan thường trực thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 – 2016 về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Trong năm 2014, Sở Nông nghiệp & PTNT đã chủ trì tổ chức trên 130 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động cho người dân nông thôn tại hầu hết các xã trên địa bàn tỉnh. Hội nghị lần này nhằm tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nông dân, đồng thời tiếp tục cập nhật, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của ngành, nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ này trong các năm tiếp theo./.

Ngày đăng: 28/11/2014 Tác giả: Tự Cường - Nguồn: Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 903

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website