Kết quả sản xuất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016


Năm 2015, ngành Nông nghiệp &PTNT triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn như: biến đổi khí hậu gây thời tiết bất thường, trái quy luật và luôn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Vụ Mùa sâu bệnh xuất hiện và gây hại cho cây lúa, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ; cuối tháng 8 thời tiết liên tục nắng nóng trùng với thời điểm một số diện tích lúa trỗ làm ảnh hưởng đến khả năng thụ phấn, dẫn đến giảm năng suất và sản lượng cây trồng. Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, cùng sự nỗ lực, cố gắng của toàn ngành và bà con nông dân trong tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, nên năm 2015 sản xuất nông nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục tăng trưởng. GTSX nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) tăng 2,6% so với năm 2014, trong đó: Nông nghiệp tăng 2,6%, thủy sản tăng 3,4%. Giá trị tăng thêm (GRDP) nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,7% so với năm 2014.

Sở Nông nghiệp &PTNT đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất, đồng thời chỉ đạo chặt chẽ thời vụ, cơ cấu giống, quy trình sản xuất, giám sát và phòng trừ kịp thời, hiệu quả dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Do vậy, năm 2015 tuy sản xuất trồng trọt gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Elnino, thời tiết trái quy luật nhiều năm, nhưng vẫn tăng trưởng, GTSX trồng trọt tăng 0,8% so với năm 2014. Sản xuất chăn nuôi tiếp tục phát triển, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. GTSX chăn nuôi đạt 4.334,2 tỷ đồng, tăng 3,85%, là động lực chính trong tăng trưởng GTSX toàn ngành. Bằng các cơ chế, chính sách hỗ trợ từ các chương trình, dự án của tỉnh, sản xuất chăn nuôi đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung và xây dựng được mô hình chuỗi liên kết sản xuất, cung cấp sản phẩm chăn nuôi an toàn ra thị trường. Sản lượng thịt hơi các loại đạt 103,87 nghìn tấn, tăng 3,15%; sữa bò tươi đạt 15,7 triệu lít, tăng 3,86 triệu lít; trứng gà đạt 377 triệu quả, tăng 2% so với năm 2014. Giá trị sản xuất thủy sản tăng 3,4% so với năm 2014; sản lượng thủy sản đạt 19,9 nghìn tấn, tăng 3,7%; sản xuất giống thủy sản đạt 2.569,8 triệu con, tăng 2% so với cùng kỳ; công tác sản xuất giống thủy sản đảm bảo cung cấp đủ giống cho sản xuất; việc bảo vệ nguồn lợi và môi trường thủy sản được thực hiện tốt. Trồng rừng tập trung đạt 672,98 ha, tăng 3,2% so với kế hoạch và tăng 6,8% so với năm 2014. Trong năm, đã tổ chức thành công Hội thi tay nghề thợ giỏi và xét công nhận làng nghề, nghệ nhân, thợ giỏi. Sau hội thi đã vinh danh 22 thợ giỏi và 3 nghệ nhân cấp tỉnh, 01 làng nghề được công nhận. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai rộng khắp trên toàn tỉnh, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đến nay, đã có huyện Yên Lạc được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015; huyện Bình Xuyên đủ điều kiện đề nghị Bộ Nông nghiệp & PTNT thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; có 69/112 xã đạt chuẩn NTM (đạt 61,6% tổng số xã), trong đó năm 2015 có 29 xã đạt chuẩn NTM, còn 03 xã: Đại Đình, Tiền Châu, Vĩnh Sơn đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để đạt chuẩn NTM theo quy định.

  Vùng trồng rau susu xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành Nông nghiệp &PTNT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được quan tâm chỉ đạo khắc phục, đó là: Chất lượng nguồn nhân lực trong nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu áp dụng tiến bộ KHKT, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã có những chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; tình trạng ô nhiễm môi trường ở các làng nghề còn phổ biến.
    Bước sang năm 2016, là năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, ngành Nông nghiệp &PTNT tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020; trọng tâm là tổ chức triển khai thực hiện Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra hình thái thời tiết cực đoan, trái với quy luật và luôn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp; thiên tai, dịch bệnh ngày càng khó lường; nguồn lực, đầu tư nhất là nguồn vốn từ ngân sách nhà nước chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của ngành; các chính sách về nông nghiệp, nông thôn đang tiếp tục phải bổ sung và hoàn thiện, đặc biệt là những cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác châu Á- Thái Bình Dương (TPP) và các hiệp định thương mại quốc tế khác. Do đó, kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2016 phải đạt được mục tiêu đó là “Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, giá trị gia tăng cao, trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn”.  Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3-3,5%.

   Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trên, Sở Nông nghiệp &PTNT đặt ra một số nhiệm vụ và giải pháp chính như: Tập trung triển khai thực hiện các nội dung, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản thực hiện tái cơ cấu theo Nghị quyết HĐND tỉnh và quyết định của UBND tỉnh. Phát triển sản xuất quy mô lớn, tập trung, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thâm canh, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn GAP, VietGAP và áp dụng KHCN đặc biệt là công nghệ cao, gắn với sản xuất sản phẩm an toàn, nhằm cải thiện chất lượng, nâng cao giá trị thu nhập. Trong trồng trọt, mở rộng diện tích gieo trồng những giống lúa chất lượng và các loại cây trồng có thế mạnh như: ngô, đậu tương, rau an toàn… Trong chăn nuôi, tập trung đầu tư hỗ trợ phát triển một số vật nuôi chủ lực như: lợn, bò thịt, bò sữa gắn với an toàn vệ sinh thực phẩm, duy trì đàn gia cầm, đồng thời khuyến khích phát triển các vật nuôi khác theo quy hoạch chăn nuôi theo vùng và xã trọng điểm của tỉnh; tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác QLNN về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh; tăng cường quản lý chất cấm trong chăn nuôi. Về lâm nghiệp: Tiếp tục triển khai các nội dung của Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ các thành phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư vào sản xuất; đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX; đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tăng tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo. Chương trình nông thôn mới cũng tiếp tục triển khai mạnh mẽ để đạt mục tiêu năm 2016 có thêm 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn NTM lên 83,9%. Bên cạnh đó, đầu tư phát triển thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng đa chức năng, tập trung vào nâng cấp các công trình hiện có, đảm bảo an toàn các hồ chứa, nâng cấp hệ thống đê sông, phát triển thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản, tưới cho cây trồng cạn; đẩy mạnh thực hiện chương trình đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các công trình thủy lợi; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, nâng cao mức đảm bảo tiêu thoát nước, chống úng ngập, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu.

   Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ ngành Nông nghiệp & PTNT và bà con nông dân trong tỉnh. Tin tưởng rằng ngành nông nghiệp Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục có những bước phát triển vững chắc trong năm 2016 và những năm tiếp theo ./.

Ngày đăng: 19/01/2016 Tác giả: Phạm Thị Ngọc Liên - Phòng Kế hoạch Sở NN&PTNT - Số lần được xem: 1543

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website