Lễ Phát động phong trào thi đua “Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp” năm 2017


Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1774/KH-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017.

 

 Toàn cảnh Lễ phát động phong trào thi đua
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

Sáng ngày 26/6/2017, tại Quảng trường Hồ Chí Minh tỉnh, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Sở Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức lễ phát động phong trào “Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp” năm 2017. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Tiến Phong, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở cùng 500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc.

Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Tiến Phong, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã phát động phong trào thi đua “Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp”. Với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nông dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản và người tiêu dùng các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm; các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất, chế biến nông sản an toàn; các quy định xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm;

Với trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2017 là:

- Không sử dụng hóa chất cấm, lạm dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất trồng trọt;

-  Không sử dụng hóa chất cấm, lạm dụng kháng sinh, chất kích thích sinh trưởng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản;

- Không sử dụng hóa chất, phụ gia độc hại trong bảo quản chế biến nông sản.

2. Tổ chức tập huấn hướng dẫn các cơ sở sản xuất trồng trọt, cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; xây dựng và nhân rộng các mô hình chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản sạch, nông sản an toàn.

3. Hỗ trợ để củng cố, xây dựng, phát triển các mô hình điểm Hợp tác xã, Tổ hợp tác sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch, nông sản an toàn, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

4. Quảng bá rộng rãi các cơ sở sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch, nông sản an toàn, đạt tiêu chuẩn VietGAP; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở cá nhân sản xuất, kinh doanh nông sản, vật tư nông nghiệp vi phạm các qui định về ATTP.

5. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra vật tư nông nghiệp, vệ sinh ATTP trong nông lâm thủy sản và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

6. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành nông nghiệp và PTNT phải vừa là người nắm vững, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ATTP, vừa có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến đến người sản xuất và tiêu dùng các quy định về ATTP nông, lâm, thủy sản.

  Đồng chí Nguyễn Bá Tuệ, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản & thủy sản thay mặt 1736 đoàn viên công đoàn ngành nông nghiệp và PTNT đã nhiệt liệt hưởng ứng nội dung phát động thi đua “Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017” và quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ do đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trực tiếp phát động và giao nhiệm vụ.

Sau buổi lễ phát động là phần tuyên truyền lưu động được chia làm 5 đoàn xe với 5 lộ trình tuyên truyền lưu động về các huyện, thành, thị trên toàn tỉnh.

 

Đoàn xe đi tuyên truyền lưu động về các huyện, thành, thị trên toàn tỉnh

Với sự quyết tâm của các cấp, các ngành và nhân dân, sự nỗ lực, trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành Nông nghiệp, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh./.

Ngày đăng: 26/06/2017 Tác giả: Như Anh - Số lần được xem: 1063

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website