Hội thảo tham vấn ý kiến xây dựng chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trang sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp


Sáng ngày 31/5/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến xây dựng chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Như Ý - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Khoa học Công nghệ, Tư pháp; lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Hội LH Phụ nữ, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Liên minh HTX; thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở có liên quan; Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh tế) các huyện, thành phố và đại diện các HTX, Công ty sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Như Ý - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì Hội thảo

Hiện nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có trên 55 ngàn ha đất sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp và hơn 32 ngàn ha đất lâm nghiệp, gần 7 ha diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản. Sản lượng lương thực có hạt đạt gần 40 vạn tấn, thịt hơi các loại trên 130 ngàn tấn, gần 24 ngàn tấn sữa tươi, gần 490 triệu quả trứng gia cầm, trên 21 ngàn tấn thủy sản và trên 30 ngàn m3 gỗ. Sản xuất nông nghiệp đã đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, đủ cho tiêu dùng trong tỉnh và cung cấp cho một số tỉnh, thành trong cả nước.

            Thực hiện chủ trương phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng gắn sản xuất với tiêu thụ, trong những năm qua Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc đã phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thực hiện hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng và hình thành các huỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo từng chủng loại cụ thể. Song do hạn chế về quy mô sản xuất, các hình thức liên kết còn lỏng lẻo, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ít,… nên các chuỗi liên kết chưa thực sự phát huy được hiệu quả.

Với thực trạng việc liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế. Nhằm đẩy mạnh củng cố các hợp tác xã nông nghiệp và nâng cao hiệu quả sản xuất, đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/07/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Theo đó nhấn mạnh vào 7 hình thức liên kết và 5 đối tượng áp dụng với điều kiện hỗ trợ cụ thể cho từng lĩnh vực. Dự thảo áp dụng trên địa bàn tỉnh đưa ra các nội dung hỗ trợ bao gồm: Chi phí tư vấn xây dựng liên kết; Hạ tầng phục vụ liên kết; Xây dựng mô hình khuyến nông; Đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường; Giống, vật tư thiết yếu; Mua bao bì, nhãn mác.

Tại hội thảo, các đại biểu đã sôi nổi đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm thực hiện triển khai chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp.

Đại diện Tổ dự thảo, đồng chí Bùi Như Ý - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp đã tiếp thu các ý kiến tham gia, góp ý của các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện chính sách đảm bảo kịp thời tham mưu UBND tỉnh./.

Ngày đăng: 01/06/2019 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 479

Tin tức

Các biện pháp nâng cao năng suất sinh sản trong chăn nuôi lợn nái ngoại Sắc Đào Tam Hợp đón Xuân Tân Sửu 2021 Hướng dẫn ký thuật gieo mạ vụ Đông Xuân 2020-2021 Hướng dẫn thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021 Các biện pháp phòng chống rét cho đàn thủy sản nuôi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website