Ngành Nông nghiệp sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019


Sáng ngày 15/7, Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT; các đồng chí Phó Giám đốc Sở; trưởng các Phòng, ban; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cùng trưởng các đoàn thể Sở.

Theo Báo cáo của ngành Nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 diễn ra trong điều kiện thời tiết có nhiều thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển. Song vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như: Diện tích cây trồng hàng năm giảm, giá một số loại nông sản còn thấp, thị trường tiêu thụ không ổn định, đặc biệt bệnh Dịch tả lợn châu phi (DTLCP) có những diễn biến phức tạp, đã gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của các doanh nghiệp cùng bà con nông dân trên địa bàn toàn tỉnh, nên giá trị sản xuất toàn ngành 6 tháng đầu năm ước đạt 5.878,9 tỷ đồng tăng 1,41% so với cùng kỳ năm 2018.

Đồng chí Trần Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì Hội nghị

Về sản xuất nông nghiệp, trong lĩnh vực trồng trọt cơ cấu giống cây trồng có sự chuyển biến rõ nét, tỷ lệ giống lúa chất lượng đạt trên 70% tổng diện tích gieo trồng lúa toàn tỉnh, đã hình thành được một số vùng sản xuất rau, quả hàng hóa tập trung liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Đã từng bước sử dụng cơ giới hóa trong các khâu sản xuất, như làm đất bằng máy chiếm trên 95%, thu hoạch lúa bằng máy chiếm trên 70% diện tích. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt trên 54 nghìn ha, năng suất lúa ước đạt 62,72 tạ/ha, giá trị sản xuất trồng trọt ước đạt 2.439,5 tỷ đồng; Trong chăn nuôi, nhờ các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất tiếp tục được thực hiện, số lượng đàn gia cầm và đàn bò sữa tăng mạnh (gia cầm tăng 6,3%, bò sữa tăng 22,6%). Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm, sản xuất chăn nuôi còn gặp nhiều khó khăn do giá trứng gia cầm và thịt lợn hơi bấp bênh, không ổn định, đặc biệt bệnh DTLCP đã làm đàn lợn giảm 4,6% so với cùng kỳ 2018. Giá trị sản xuất chăn nuôi ước đạt 2.767,5 tỷ đồng, tăng 2,32% so với cùng kỳ; Sản xuất thủy sản tiếp tục duy trì ổn định, với giá trị ước đạt 330,1 tỷ đồng, tăng 5,21% so với cùng kỳ; Trong 6 tháng đầu năm, trồng rừng tập trung 450 ha, đạt 64,3% so với kế hoạch, không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 51,96 tỷ đồng, tăng 3,64 % so với cùng kỳ.

Thực hiện chặt chẽ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Công tác thú y, hoạt động bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật, công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và chất lượng NLTS, khuyến nông - khuyến ngư và bồi dưỡng kiến thức nghề nông nghiệp, phát triển nông thôn, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, chương trình nước sạch & VSMT nông thôn, công tác thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai và xây dựng cơ bản.

Trong công tác thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp: Đã triển khai hỗ trợ 526,73 tấn lúa giống chất lượng vụ Mùa 2019; cấp giống và vật tư hỗ trợ các đơn vị sản xuất rau quả hàng hóa an toàn theo VietGAP; đến hết ngày 10/5 đã thực hiện hỗ trợ 46.466 liều tinh cho các hộ chăn nuôi lợn nái sinh sản trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ 12.075 liều tinh bò thịt và 8.400 liều tinh bò sữa; kết quả tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 đạt trên 80% tổng đàn, phun khử trung tiêu độc môi trường chăn nuôi đạt 100%; hỗ trợ nuôi cá giống mới được 66,5 ha; hỗ trợ 91 máy oxy, 80 máy quạt nước và 11 quả phao cho các hộ nuôi cá thâm canh; hỗ trợ 164 máy sản xuất nông nghiệp; khảo sát, lựa chọn 30 cơ sở trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản đủ điều kiện để hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP).

Để ngành Nông nghiệp hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019, đồng chí Trần Thanh Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT yêu cầu các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong 6 tháng cuối năm cần tập trung những nhiệm vụ chính sau như sau:

Về lĩnh vực trồng trọt: Tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước, cần phân công và giao trách nhiệm cho cán bộ phụ trách địa bàn; Phối hợp với các đơn vị như: Thanh tra, Quản lý thị trường… quản lý tốt công tác quản lý giống; thường xuyên, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo; Đối với các Trung tâm (Giống cây trồng, Khuyến nông) ổn định bộ máy, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Khẩn trương xây dựng đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa; Xây dựng phương án hỗ trợ cây trồng vụ Đông.

Về chăn nuôi: Tiếp tục tuyên truyền các biện pháp về phòng chống bệnh DTLCP; Nâng cao trách nhiệm cán bộ thú y trong công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, giấy kiểm dịch; Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nói chung; Tổ chức sắp sếp lại chăn nuôi lợn.

Đối với thủy sản: Tăng cường công tác quản lý giống thủy sản, xây dựng các cơ chế hỗ trợ đối với lĩnh vực thủy sản.

Tập trung tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, lên phương án PCCCR cho từng địa bàn, phân công cán bộ phụ trách địa bàn trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Tiếp tục nâng cao vai trò trong công tác Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản. Đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa bão, và công tác tưới, tiêu phục vụ cho sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020./.

Ngày đăng: 17/07/2019 Tác giả: Trần Hanh - Số lần được xem: 419

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website