Kế hoạch và Hồ sơ tuyển dụng công chức đối với các trường hợp không qua thi tuyển


Hồ sơ chi tiết đính kèm:

Ngày đăng: 05/08/2019 Tác giả: Phòng TCCB Sở Nông nghiệp và PTNT - Số lần được xem: 257

Tin tức

Kỹ thuật trồng và chăm sóc Thanh long Xã Ngọc Mỹ nỗ lực cán đích NTM Tin XDNTM ở các huyện Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong xây dựng NTM Đổi thay trên quê hương Vĩnh Thịnh
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website