Kế hoạch và Hồ sơ tuyển dụng công chức đối với các trường hợp không qua thi tuyển


Hồ sơ chi tiết đính kèm:

Ngày đăng: 05/08/2019 Tác giả: Phòng TCCB Sở Nông nghiệp và PTNT - Số lần được xem: 421

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website