Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản liên quan


Ngày 27/8/2019, Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp& PTNT Vĩnh Phúc phối hợp với UBND xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho lãnh đạo UBND xã, các tổ chức chính trị xã, lãnh đạo Hợp tác xã và 98 hộ nông dân là tổ viên hợp tác xã trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền, phổ biến về Luật Hợp tác xã năm 2012 tại Hồng Phương

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên là chuyên viên, phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại, Chi cục phát triển nông thôn, giới thiệu Luật HTX năm 2012, phổ biến những điểm mới quy định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của HTX; phổ biến Nghị định số 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật HTX; giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế tập thể trong giai đoạn hiện nay; vai trò của HTX trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới; đồng thời giới thiệu mô hình HTX kiểu mới; các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển HTX của Trung ương, của tỉnh…

Bên cạnh đó, các thành viên HTX và bà con nông dân đã tham gia thảo luận sôi nổi, trao đổi ý kiến nêu lên các vấn đề liên quan đến Luật HTX như: Hướng dẫn bà con thành lập hợp tác xã; các cơ chế chính sách hỗ trợ cho hợp tác xã; các khó khăn tồn đọng của hợp tác xã… Những vấn trên đã được ông Lương Thế Vinh, phó Chi cục trưởng, Chi cục Phát triển Nông thôn đưa ra các giải thích, hướng dẫn chi tiết nhằm giúp bà con hiểu rõ hơn để có hướng giải quyết các vướng mắc, khó khăn.

Qua Hội nghị đã giúp cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn xã nâng cao nhận thức về Luật HTX; khuyến khích, động viên họ xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu hội nhập theo chủ trương của Đảng và Nhà nước./.

Ngày đăng: 28/08/2019 Tác giả: Hồng Đức - Số lần được xem: 131

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website