Hội nghị ký giao ước thi đua Khối các đơn vị sự nghiệp năm 2019


Thực hiện Quyết định số 245/QĐ-SNN&PTNT ngày 27/5/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc về việc tổ chức Khối thi đua các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc năm 2019, trong đó: Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp là 11 cơ quan, đơn vị gồm: Trung tâm Nước sạch & VSMTNT; Trung tâm Khuyến nông; Trung tâm Phát triển Lâm nông nghiệp; Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT; Trung tâm Giống cây trồng; Trung tâm Giống vật nuôi; Trung tâm Giống thuỷ sản; Trung tâm Kiểm định, giám sát công trình NN&PTNT; Trung tâm Kiểm nghiệm chứng nhận chất lượng đất & VTNN; Văn phòng Điều phối chương trình xây dựngnông thôn mới và Trại Nghiên cứu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Ngày 28/8/2019, tại Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh MTNT (Trưởng khối thi đua các đơn vị sự nghiệpnăm 2019). Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2019. Tham dự hội nghị có đại diện thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Sở và lãnh đạo 11 cơ quan, đơn vị đại diện cho cán bộ, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị trong khối các đơn vị sự nghiệp. Hội nghị đã thông qua và thảo luận dự thảo quy chế thi đua khối;kế hoạch thực hiện công tác thi đua; dự thảo nội dung, tiêu chí, thang điểm bình xét thi đua và dự thảo ký kết giao ước thi đua của khối năm 2019.Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp của Sở Nông nghiệp & PTNT đã thống nhất nội dung và ký kết giao ước thi đua với mục tiêu thi đua nhằm xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao của mỗi đơn vị và đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; tạo sự gắn kết, tương trợ nhau giữa các đơn vị trong khối khi giải quyết công việc.

Lãnh đạo 11 đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2019

Tham dự hội nghị đồng chí Trương Quang Bằng -Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở, thành viên thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Sở, đề nghị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo 11 đơn vị trong khối đơn vị sự nghiệp đã ký kết giao ước thi đua năm 2019./.

Ngày đăng: 29/08/2019 Tác giả: Hồng Đức - Số lần được xem: 230

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website