Hội nghị bàn về giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hạn chế tình trạng người dân bỏ ruộng, nhất là vụ Đông năm 2020


Sản xuất nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất mang lại giá trị kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh lương thực. Trước tình trạng diện tích gieo trồng cây hàng năm có xu hướng giảm mạnh, nhất là diện tích cây trồng vụ Đông.

Ngày 08/01/2020, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức hội nghị bàn về giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, hạn chế tình trạng người dân bỏ ruộng, nhất là vụ Đông năm 2020. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Văn Dũng, phó Giám đốc sở Nông nghiệp & PTNT; các đồng chí lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc sở; các đồng chí phó chủ tịch huyện phụ trách nông nghiệp, kinh tế; các đồng chí lãnh đạo phòng Nông nghiệp, Kinh tế các huyện, thành phố.

Đồng chí Lê Văn Dũng, phó Giám đốc sở chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt & BVTV, sản xuất vụ Đông từ năm 2015 đến nay, thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp nên sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có bước chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, nhiều loại giống mới có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất như: Bí đỏ, bí xanh, cà chua, su su, ớt, dưa các loại…Cơ giới hóa được áp dụng vào các khâu trong sản xuất, một số doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào sản xuất rau, củ quả quy mô lớn, dần dần bước đầu hình thành mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Một số sản phẩm nông nghiệp đã xây dựng được thương hiệu như Su su an toàn Tam Đảo, Thanh Long ruột đỏ Lập Thạch…Hiệu quả sản xuất cây trồng vụ Đông đã được khẳng định, về mặt kinh tế coi sản xuất vụ Đông là vụ sản xuất chính trong năm, có nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Bí đỏ, đạt 50 triệu đồng/ha, cây dưa chuột đạt 125 triệu đồng/ha, cây cà chua đạt 260 triệu/ha, cây khoai tây đạt 76,5 triệu đồng/ha, cây ớt đạt 230-250 triệu đồng/ha…tổng giá trị sản xuất vụ Đông năm 2019 (theo giá thực tế) 1.100 tỷ đồng. Về mặt xã hội thì phát triển sản xuất cây vụ Đông, góp phần giải quyết tạo việc làm cho lao động nông thôn, tạo ra nông sản hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Về mặt môi trường sản xuất vụ Đông sẽ làm hạn chế nguồn sâu bệnh chuyển tiếp giữa các vụ sản xuất, tạo cảnh quan môi trường xanh, điều hòa không khí, cải thiện môi trường sống.

Tuy nhiên, diện tích gieo trồng cây hàng năm có xu hướng giảm, trong 5 năm gần đây diện tích gieo trồng cây hàng năm giảm 10.152,6 ha (tốc độ bình quân 2,62%/năm) trong đó diện tích cây trồng vụ Đông giảm nhiều nhất, giảm 6.004,9 ha. Trước tình hình đó sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức hội nghị bàn giải pháp thực hiện nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất vụ Đông năm 2020 và bàn bạc thảo luận lấy ý kiến để Sở Nông nghiệp & PTNT tổng hợp xây dựng cơ chế, chính sách hiệu quả để hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất vụ Đông nói riêng trong năm 2020 và những năm tiếp theo để nâng cao hiệu quả Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, nhiều kiến nghị, đề xuất được nêu ra như:Cần phải đầu tư công trình thủy lợi chống úng khi đầu tư hạ tầng giao thông, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp sản xuất các mô hình. Cần duy trì, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của nhà nước đối với sản xuất nông nghiệp, các chính sách khuyến khích hỗ trợ nông dân.Tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Khuyến khích các Hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Thực hiện chính sách khuyến khích tích tụ ruộng đất, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, xây dựng và hỗ trợ mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất để xây dựng cánh đồng lớn và vùng sản xuất chuyên canh tập trung, gắn với phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền, dự tính, dự báo, công tác phòng chống dịch bệnh.

Phát biểukết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng đánh giá:Vềgóc độ quản lý nhà nước, nói chung tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh diễn ra thuận lợi; khi diện tích đất sản xuất nông nghiệp giảm đi là tín hiệu đáng mừng cho xã hội phát triển bởi vì đang chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp-dịch vụ một cách mạnh mẽ, người nông dân đang được hưởng những thành quả của hoạt động công nghiệp hóa, cho nên người dân có nhiều lựa chọn về việc làm, có thu nhập cao hơn sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, ngành sản xuất nông nghiệp vẫn có ý nghĩa cực kỳ lớn đối với xã hội, là ngành sản xuất ra lương thực, thực phẩm để nuôi xã hội, không thể bỏ được và sản xuất nông nghiệp góp phần bảo vệ môi trường, nên cần phải có những chính sách phù hợp để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp.

Để thúc đẩy nông nghiệp phát triển và có thể so sánh với các tỉnh trong cả nước, thì cần xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025,ngoài việc hỗ trợ để phát triển nông nghiệp truyền thống thì cần mở rộng phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp gắn du lịch, nông nghiệp đô thị, phát triển theo hướng hữu cơ và từng bước phát triển lên nông nghiệp công nghệ cao./.

Ngày đăng: 09/01/2020 - Số lần được xem: 131

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website