Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2019 của Khối thi đua Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng Sông Hồng và Trung du Bắc Bộ


Ngày 16/01/2020, tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc (đơn vị Trưởng khối) khối thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng Đồng bằng Sông Hồng và Trung du Bắc Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Tiến, Trưởng phòng TĐKT, Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Phí Lâm Hùng, Phó tưởng ban, Ban TĐKT tỉnh Vĩnh Phúc; lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và PTNT thuộc Khối thi đua; các đồng chí lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc.

Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng Đồng bằng Sông Hồng và Trung du Bắc Bộ có 13 tỉnh gồm: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

Năm 2019, ngành Nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do Dịch tả lợn Châu Phi hoành hành gây thiệt hại rất lớn, song sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới của Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và PTNT vẫn cố gắng gần đạt và hoàn thành mức kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương nói riêng và phong trào thi đua trong toàn Khối nói chung. Tổng diện tích gieo trồng đạt trên 1.402.516,6 ha, Sản lượng lúa tăng, điển hình như: Bắc Ninh đạt 403.842,2 tấn, Nam Định đạt 885.000 tấn, Thái bình 1.018.951 tấn, Hà Nam đạt 385.797,4 tấn, tỷ lệ lúa chất lượng cao được mở rộng, tăng diện tích. Cây trồng vụ đông tiếp tục được phát triển, các địa phương đã tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chuyển những diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng toàn vùng đạt 1.507.695 tấn, một số tỉnh có lượng thịt hơi xuất chuồng lớn như: Thái Bình đạt 234 nghìn tấn, Bắc Giang đạt 204 nghìn tấn, Nam Định đạt 178 nghìn tấn, Hưng Yên đạt 135 nghìn tấn…Tổng diện tích nuôi trồng Thủy sản đạt 193.423,06 ha, sản lượng đạt khá, điển hình như: Thái Bình đạt 245,364 nghìn tấn, Nam Định đạt 162,35 nghìn tấn, Hải Phòng đạt 140,964 nghìn tấn…Trong đó, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, đưa các giống mới có giá trị kinh tế cao vào nuôi thả theo hình thức công nghiệp và bán công nghiệp gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, công tác trồng rừng được quan tâm, nhất là các địa phương ven biển, góp phần bảo vệ đê, kè biển phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được đặc biệt quan tâm cùng với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Công tác thủy lợi, phòng chống lụt bão được duy trì thực hiện tốt. Công tác bảo vệ thực vật, khuyến nông và an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai thường xuyên, liên tục và kịp thời.

Chương trình xây dựng NTM được các tỉnh, thành phố trong khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt phù hợp với điều kiện của từng tỉnh, thành. Đời sống nhân dân, nông thôn được cải thiện, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, điển hình như tỉnh Nam Định có 202/202 xã và 10/10 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn NTM; tỉnh Hà Nam có 98/98 xã và 4 huyện đạt chuẩn NTM; tỉnh Vĩnh Phúc có 112/112 xã và 4 huyện, thành phố đạt chuẩn NTM; tỉnh  Hưng Yên có 145/145 và 3 huyện đạt chuẩn NTM…

Tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo năm 2019 và phương hướng thi đua năm 2020, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến như: Năm 2020 là năm quan trọng, các tỉnh, thành tiến hành Đại hội Đảng bộ và Đại Hội thi đua yêu nước các cấp. Do đó, các đơn vị vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại các tỉnh, thành; triển khai và tổ chức tốt các phong trào thi đua; tăng cường công tác liên kết chuỗi sản phẩm, chia sẻ mô hình, kinh nghiệm sản xuất; chú trọng phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông sản hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và phòng chống dịch bệnh…

Đại diện Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Vĩnh Phúc trao cờ trưởng khối thi đua

năm 2020 cho đại diện Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Ninh


Tại Hội nghị, các đơn vị thành viên trong Khối đã bình xét, thống nhất 100% và đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng Cờ thi đua cho Sở Nông nghiệp và PTNT của 3 tỉnh, thành: Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh.Đồng thời, toàn hội nghị nhất trí chuyển giao nhiệm vụ Trưởng Khối thi đua năm 2020 cho Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh và phó Khối thi đua cho Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương./.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

Ngày đăng: 17/01/2020 Tác giả: Hồng Đức - Số lần được xem: 155

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website