Triển khai sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2020


Sáng ngày 15/5/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị triển khai sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2020. Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở; lãnh đạo các Công ty TNHH MTV Thủy lợi; đại diện lãnh đạo UBND và phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế) các huyện, thành phố.

Đồng chí Lê Văn Dũng -  PGĐ Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì hội nghị

Vụ Mùa 2019, toàn tỉnh gieo trồng được 32.283,9 ha cây hàng năm, đạt 96,37% so với kế hoạch. Trong đó diện tích cây lương thực có hạt đạt 25.561ha (giảm 6,47% so với cùng kỳ), hầu hết các loại cây trồng đều cho năng suất đạt tương đương so với kế hoạch và cao hơn cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị vụ Mùa ước đạt trên 1.400 tỷ đồng. Thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh đã hỗ trợ 70% giá giống lúa chất lượng và trợ cước, trợ giá một số giống lúa chất lượng cho các xã miền núi, diện tích các giống lúa chất lượng tiếp tục được mở rộng chiếm gần 70% tỷ lệ cơ cấu giống của tỉnh, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản xuất lúa, tăng thu nhập cho nông dân.

  Về vụ Đông 2019, tổng diện tích gieo trồngcây hàng năm vụ Đông là 15.207 ha, đạt 84,48% so với kế hoạch, giảm 2,67% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất toàn vụ Đông ước đạt 1.150 tỷ đồng.

Về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp: Hỗ trợ 363.814 kg giống lúa với diện tích gieo trồng 7.276,3 ha; hỗ trợ gần 2000 ha rau, quả hàng hóa an toàn theo VietGAP; hỗ trợ cơ giới hóa với 620 máy phục vụ sản xuất trồng trọt.

Để có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp & PTNT cùng các ngành liên quan đã phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo sản xuất; Các địa phương đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất, phương án tưới tiêu, phương án bảo vệ thực vật, kế hoạch PCTT & TKCN sát với tình hình thực tiễn và điều kiện của từng vùng; Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), UBND cấp xã, các HTX xây dựng nhiều mô hình trình diễn để nhân dân tham quan, học tập, làm cơ sở để nhân rộng trong các vụ tiếp theo. Hoạt động thanh tra và công tác thông tin tuyên truyền, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cơ bản thực hiện tương đối tốt,…

 Định hướng sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Mùa 32.000 ha; vụ Đông 16.000 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 170.050 tấn, tỷ lệ diện tích lúa gieo cấy lúa chất lượng trong vụ Mùa đạt trên 70%, phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt trên 2.500 - 2.600 tỷ đồng.

  Để việc triển khai sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 2020 thuận lợi, Sở Nông nghiệp & PTNT xác định: Cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức sản xuất; Trên cơ sở định hướng của tỉnh về tái cơ cấu nông nghiệp, các địa phương cần cụ thể hóa cho phù hợp, bám sát tình hình sản xuất để có biện pháp chỉ đạo quyết liệt, kịp thời; Các huyện, thành, thị phân công lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thường xuyên bám sát cơ sở, tổ chức hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật trong sản xuất; Tăng cường công tác thanh tra; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Bố trí cơ cấu cây trồng, giống, thời vụ phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; Làm tốt các dịch vụ phục vụ sản xuất, gắn liền công tác quản lý nhà nước;  Đẩy mạnh triển khai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp đồng thời quan tâm tới vấn đề an toàn thực phẩm,…

 Tại hội nghị, các đại biểu đã có những ý kiến về những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, việc các chỉ tiêu không đạt được do vụ Đông 2019 cây ngô không được hỗ trợ, bên cạnh đó hiệu quả và lợi nhuận thu được từ sản xuất nông nghiệp thấp hơn các ngành nghề khác nên người dân một số nơi bỏ ruộng. Một số đại biểu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp như: điều chỉnh tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó thí điểm một số mô hình chăn nuôi tập trung xa khu dân cư; xây dựng đề án bảo vệ đất trồng lúa, tăng cường vai trò quản lý nhà nước về nông nghiệp; nghiên cứu và đưa vào sản xuất các giống cây trồng phù hợp với điều kiện của từng địa phương,…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT nhấn mạnh: Vụ Mùa, vụ Đông năm 2020 tiếp tục diễn ra trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp, hiệu quả sản xuất nông nghiệp thấp,… Chính bởi vậy, việc tập trung nguồn lực cho phát triển sản xuất được đánh giá là một nhiệm vụ quan trọng. Có những giải pháp thích hợp như điều chỉnh thời vụ để đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển cho cây trồng. Bên cạnh đó các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo sâu sát để sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2020 đạt kết quả cao, góp phần vào phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội trên địa bàn./.

Ngày đăng: 16/05/2020 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 201

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website