Hội nghị tập huấn nông nghiệp hữu cơ năm 2020


Sáng ngày 05/6/2020, tại Khách sạn Vĩnh Yên, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn về sản xuất nông nghiệp hữu cơ và theo hướng hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có đại diện Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Liên minh HTX tỉnh; Các đơn vị liên quan thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT; Phòng Nông nghiệp (kinh tế), Trạm khuyến nông các huyện, thành phố và đại diện một số doanh nghiệp, HTX sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

PGS. TS Nguyễn Ngọc Nông, Giảng viên cao cấp, Nguyên Phó hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên truyền đạt nội dung tại hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS. TS Nguyễn Ngọc Nông, Giảng viên cao cấp, Nguyên Phó hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên truyền đạt những vấn đề cơ bản về nông nghiệp hữu cơ như: Hiểu thế nào là Nông nghiệp hữu cơ; Vai trò của Nông nghiệp hữu cơ; Các nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo Tiêu chuẩn TCVN 11041:2017…

Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống sản xuất nhằm bảo vệ tài nguyên đất, sinh thái và sức khỏe con người. Nó dựa chủ yếu vào các chu trình sinh thái, đa dạng sinh học thích nghi với điều kiện tự nhiên; Không sử dụng các yếu tố đầu vào gây tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái; Đây là sự kết hợp kỹ thuật giữa canh tác truyền thống với những tiến bộ khoa học kỹ thuật làm lợi cho môi trường chung, thúc đẩy mối quan hệ công bằng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi đối tượng trong hệ sinh thái.

Nông nghiệp hữu cơ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo và nâng cao sức khỏe con người, đem lại lợi ích lớn cho nền kinh tế đặc biệt ở các quốc gia có nền nông nghiệp hữu cơ phát triển, đảm bảo sức khỏe và độ mầu mỡ của đất, đảm bảo đa dạng sinh học và cảnh quan, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã và đang trở thành xu hướng tất yếu của nông nghiệp thế giới. Không đứng ngoài cuộc, Chính phủ, ngành Nông nghiệp Việt Nam nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng đã và đang ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hữu cơ như: Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính Phủ về Nông nghiệp hữu cơ; Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất nông nghiệp hữu cơ và theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2022. Trong giai đoạn 2020-2022, Vĩnh Phúc xây dựng 05 mô hình điểm sản xuất nông nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ trong trồng trọt và chăn nuôi. Từ đó đánh giá, hướng dẫn thực hiện mô hình sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Xây dựng quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên một số cây trồng, vật nuôi áp dụng tại địa bàn tỉnh. Xây dựng các vùng sản xuất rau theo hướng hữu cơ. Xây dựng nhãn hiệu tập thể, đăng ký mã số, mã vạch cho các mô hình điểm.

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã và đang trở thành xu hướng tất yếu cho sự phát triển bền vững của Việt Nam cũng như trên thế giới, đồng thời góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong sản xuất nông nghiệp hóa học, tiến tới đưa sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của nước ta xuất khẩu chiếm lĩnh những thị trường lớn, giàu tiềm năng trên thế giới./.

Ngày đăng: 05/06/2020 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 198

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website