Phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh


Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, ngày 12/6/2020 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Vĩnh Phúc đã phối hợp với Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cho các cán bộ, công chức làm công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có đại diện Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; cán bộ, công chức các đơn vị liên quan thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) và các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc UBND các huyện, thành phố được giao thực hiện nhiệm vụ về an toàn thực phẩm.

Hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đặng Đình Nam - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình hiện nay và các nội dung quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 và Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 sửa đổi bổ sung Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Thông qua hội nghị này, đồng chí đề nghị các cán bộ, công chức được giao làm công tác an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các cơ quan, đơn vị kịp thời cập nhật và nắm vững nội dung các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương, quy định của tỉnh về đảm bảo an toàn thực phẩm theo lĩnh vực công tác được giao phụ trách; qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng phòng Chất lượng Nông sản - Cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật an toàn thực phẩm; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết, thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 và Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đây là những nội dung cơ bản, cần thiết cho các cán bộ, công chức làm công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Đồng thời, giảng viên đã giành nhiều thời gian để trao đổi, giải đáp những vướng mắc của các cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, hậu kiểm tra, đánh giá, thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và việc quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản nhỏ lẻ trên địa bàn. Thông qua Hội nghị tập huấn, các cán bộ, công chức làm công tác an toàn thực phẩm của các cơ quan, đơn vị đã nắm rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và được giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh./.

Ngày đăng: 17/06/2020 Tác giả: Lê Thị Vinh Thành - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Số lần được xem: 265

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website