Hội nghị triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp đối với trâu, bò trên địa bàn tỉnh


Sáng ngày 20/8/2020, tại văn phòng Công ty, Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp đối với trâu, bò trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có đại diện Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp & PTNT; Phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế) các huyện, thành phố; Trạm Chăn nuôi & Thú y của 6 huyện và Nhân viên thú y tại 16 xã thuộc Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với trâu, bò theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc phổ biến các văn bản pháp luật liên quan; nội dung sản phẩm bảo hiểm vật nuôi; chương trình khai thác, bồi thường và hỏi đáp về sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp đối với trâu, bò.

Bảo hiểm nông nghiệp sẽ giúp người sản xuất chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại tài chính do hậu quả của thiên tai, dịch bệnh để tái sản xuất, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

Vĩnh Phúc hiện có tổng đàn trâu 17.720 con, đứng thứ 3 ở vùng ĐBSH và đứng thứ 27 trong cả nước; đàn bò có 104.500 con, đứng thứ 2 ở vùng ĐBSH, và thứ 23 trong cả nước. Riêng đàn bò sữa 14.300 con, đứng thứ 1 ở vùng ĐBSH và thứ 7 cả nước. Vì vậy, bảo hiểm nông nghiệp trâu, bò đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy phát triển sản xuất chăn nuôi theo hướng bền vững./.

Ngày đăng: 24/08/2020 Tác giả: Hoàng Huy - Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Số lần được xem: 138

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ Hướng dẫn phòng chống sâu keo mùa thu trên cây ngô
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website