Hội nghị tổng kết Dự án đầu tư hỗ trợ phát triển thụ tinh nhân tạo bò thịt, bò sữa chất lượng cao tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020


Sáng ngày 08/12/2020, tại hội trường Đoàn an dưỡng 18 Quân chủng Phòng không không quân, Trung tâm Giống nông nghiệp tổ chức hội nghị tổng kết Dự án đầu tư hỗ trợ phát triển thụ tinh nhân tạo bò thịt, bò sữa chất lượng cao tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó giám đốc Sở dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc liên quan; đại diện phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế) các huyện, thành phố; nhân viên thú y xã, phường, thị trấn, các dẫn tinh viên bò trên địa bàn tỉnh cùng đại diện đơn vị cung cấp tinh & vật tư Thụ tinh nhân tạo bò.

Toàn cảnh hội nghị

Nhằm tạo ra đàn bò thịt, bò sữa có năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện chăn nuôi của tỉnh; góp phần tăng tỷ trọng sản xuất chăn nuôi, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho nông dân. Thực hiện Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND tỉnh vể việc phê duyệt Dự án: Đầu tư hỗ trợ phát triển thụ tinh nhân tạo bò thịt, bò sữa chất lượng cao tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, Trung tâm Giống nông nghiệp đã tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng đàn bò trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2016-2020, Trung tâm đã nhập và cấp phát hỗ trợ cho các huyện, thành phố tổng số là 155.645 liều tinh bò các loại. Trong đó: Đã nhập và cấp 100.100 liều tinh bò thịt (gồm các giống Brahman đỏ 54.134 liều, Droughtmaster 3.658 liều, Red Angus 4.058 liều, Blanc Blue Belge (B.B.B) 38.250 liều). Nhập và cấp 55.545 liều bò sữa giống HF (trong đó 54.081 liều tinh không phân ly giới tính và 1.464 liều tinh phân ly giới tính). Nhập và cấp phát đầy đủ các vật tư phục vụ công tác TTNT cho bò gồm:186.774 lít Nito, 155.645chiếc ống gen, 155.645 chiếc găng tay.

Trung tâm đã chủ động nhập và cấp phát đầy đủ số lượng tinh bò, vật tư thụ tinh nhân tạo bò thịt, bò sữa, theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Kết quả triển khai cho thấy tổng số liều tinh bò thịt nhập và cấp phát cho các huyện cao hơn kế hoạch.

Trong 5 năm triển khai, tinh bò sữa phân ly giới tính nhu cầu của các huyện thấp hơn kế hoạch (1.464 liều cấp phát /5.776 liều kế hoạch ) do giá thành cao, người dân phải đóng góp 50% giá trị liều tinh, do vậy nhu cầu sử dụng tinh bò phân ly giới tính của người chăn nuôi rất ít. Việc đưa các giống bò thịt cao sản vào sản xuất, đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi, đặc biệt là giống bò chuyên thịt cao sản B.B.B.

Tổng đàn bò sữa của tỉnh đã tăng lên 15.000 con, đạt kế hoạch của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đặt ra. Năng suất sữa của đàn bò tăng từ 4.690kg/chu kỳ lên gần 6.000kg/chu kỳ; sản lượng sữa tăng từ 12.000 tấn lên 32.000 tấn năm 2020,…

Việc triển khai dự án được UBND tỉnh, các sở, ban, ngành quan tâm, ủng hộ, trong quá trình triển khai có sự chỉ đạo sát so, thường xuyên của Sở Nông nghiệp & PTNT, được nhận sự phối hợp chặt chẽ của UBND cấp huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn và đặc biệt sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ dẫn tinh viên trong tỉnh. Thông qua dự án, nhận thức của người dân về lợi ích của TTNT đưuọc nâng lên, số hộ chăn nuôi áp dụng phương pháp phối giống bằng tiến bộ TTNH ngày càng tăng.

Tại hội nghị ông Nguyễn Quốc Huy Phó giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT giao nhiệm  vụ cho Trung tâm giống nông nghiệp trong thời gian tới: Cần xây dựng kế hoạch cụ thể lựa chọn nhà cung ứng đảm bảo chất lượng; Quản lý và sử dụng tinh, vật tư cho đúng quy định, tránh lãng phí; tăng cường tập huấn, nâng cao kỹ thuật cho cán bộ làm công tác dẫn tinh viên; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tránh lãng phí tiêu cực,…

Ngày đăng: 09/12/2020 Tác giả: Bích Ngọc - Duy Vinh – Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT - Số lần được xem: 207

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website