Khối thi đua kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021


Chiều ngày 29/3/2021, tại Sở Nông nghiệp & PTNT, Khối thi đua kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Phí Lâm Hùng, Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo và thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng các sở, ban, ngành thuộc Khối thi đua kinh tế tỉnh (gồm 15 sở, ban, ngành: Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình, Ban Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp & PTNT). Đồng chí Trần Thanh Hải, UV BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT - Trưởng Khối thi đua kinh tế tỉnh năm 2021 chủ trì Hội nghị.

Đại diện 15 sở, ban, ngành ký kết giao ước thi đua năm 2021

Với mục đích phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Các sở, ban, ngành thuộc Khối thi đua Kinh tế tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua của từng đơn vị nhằm tạo không khí sôi nổi, cổ vũ tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị thi đua, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng tòa quốc lần thứ XIII, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2021.

          Hội nghị đã thông qua 5 nội dung giao ước thi đua: (1) Thi đua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (2) Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế được giao năm 2021; (3)Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy nhà nước; (4)Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí; (5)Thi đua đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng.

          Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu đã thảo luận, có những ý kiến đóng góp sâu sắc, cụ thể về biện pháp, giải pháp và kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào thi đua cũng như tổ chức hoạt động của Khối thi đua năm 2021.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải, UV BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Trưởng khối thi đua Kinh tế đánh giá năm 2021 là năm có ý nghĩa đột phá quan trọng trong thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước năm qua của Khối đã khẳng định sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, các đơn vị trong Khối cần tiếp tục học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đi đôi với quán triệt thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh phát động; Triển khai hiệu quả việc thực hiện Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản của Bộ, ngành hướng dẫn triển khai thực hiện; Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối kết hợp chặt chẽ của các đoàn thể quần chúng; Tăng cường phôi hợp chặt chẽ với Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, các đơn vị trong Khối đồng thời thực hiện tốt công tác sơ kêt, tổng kết phong trào thi đua của Khối năm 2021./.

Ngày đăng: 30/03/2021 Tác giả: Nguyễn Xuân - Bích Ngọc - Số lần được xem: 150

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website