Hoạt động hưởng ứng tuàn lễ quốc gia nước sạch và VSMT năm 2021


Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-SNN&PTNT ngày 27/4/2021 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2021 với chủ đề Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng. Ngày 28 tháng 4 năm 2021 Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn đồng loạt triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT tại cơ quan và các Trạm cấp nước tập trung do Trung tâm quản lý, vận hành, nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường công tác quản lý vận hành khai thác các công trình cấp nước tập trung đáp ứng nhu cầu sử dụng, chất lượng nước an toàn bằng các hoạt động như: Treo băng zon tuyên truyền; thực hiệntổng vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, nước thải, lau chùi, thau rửa vệ sinh tại các công trình cấp nước tập trung.Mặt khác, nhằm tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường góp phần nâng cao cải thiện đời sống, phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên; thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân, hộ gia đình trong phòng chốngdịch bệnh hiệu quả.

Một số hình ảnh hoạt động hưởng ứng TLQG năm 2021 tại các Trạm cấp nước tập trung huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường do Trung tâm quản lý, vận hành.

 

Ngày đăng: 27/04/2021 Tác giả: Nguyễn Công Tường - Số lần được xem: 74

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website