Hiệu quả thiết thực từ chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020


Thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 (gọi là Quyết định 50), Sở Nông nghiệp & PTNT đã giao các đơn vị trực thuộc tích cực phối hợp với Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Website ngành nông nghiệp, hệ thống truyền thanh cơ sở để đăng tải nội dung Quyết định 50, Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND tỉnh ngày 16/7/2013 của HĐND tỉnh, Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh, Hướng dẫn liên sở thực hiện các nội dung hỗ trợ và xây dựng các tin, bài hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống vật nuôi, xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi để người dân tiếp cận, thực hiện và giám sát.

Giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện hỗ trợ trên 409 nghìn liều tinh lợn ngoại; gần 156 nghìn liều tinh bò sữa, bò thịt; mua thay thế 238 con lợn đực giống và 105 con bò đực giống (hỗ trợ tại các xã có điều kiện kinh tế khó khăn chưa áp dụng phổ biến thụ tinh nhân tạo cho bò, lợn thuộc 4 huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo); hỗ trợ xây dựng mới trên 13 nghìn hầm Biogas, gần 6 nghìn đệm lót sinh học chăn nuôi gà và đào tạo kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bò cho 60 người. Tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 110 tỷ đồng.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến ngày 11.6.2021 tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Qua 6 năm triển khai thực hiện Quyết định 50, chăn nuôi của tỉnh đã có bước phát triển mạnh, giá trị sản xuất chăn nuôi (theo giá so sánh 2010) tăng bình quân 4,1%/năm, từ đó góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của toàn ngành nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho hộ nông dân. Vai trò của công tác giống trong chăn nuôi được khẳng định, nhiều giống lợn, giống bò cao sản có nguồn gốc, chất lượng được đưa vào sản xuất, bên cạnh đó là việc đào tạo dẫn tinh viên thụ tinh nhân tạo lợn, bò để áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới về giống giúp nâng cao năng suất, chất lượng đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, đàn lợn nái của tỉnh được phối giống bằng tinh của các lợn đực giống có năng suất, chất lượng cao như: PiDu, Pi4, Maxter 16, Du100; đàn bò thịt của tỉnh hiện nay được lai tạo với các giống bò ngoại có năng suất, chất lượng cao như: Brahman, Droughtmaster, Red Agus, BBB, … thông qua kỹ thuật thụ tinh nhân tạo; 100% đàn bò sữa được phối giống bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo.

Việc hỗ trợ liều tinh dịch lợn ngoại để thụ tinh nhân tạo cho đàn lợn nái trong tỉnh, giúp tiết kiệm chi phí chăn nuôi lợn đực giống, góp phần giảm giá thành sản xuất, tăng chất lượng đàn lợn thương phẩm và nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh; trọng lượng lợn thịt hơi xuất chuồng tăng từ 80,5 kg/con (năm 2015) lên 98,5 kg/con (năm 2020). Công tác lai tạo giống bò thịt, bò sữa chất lượng cao tăng năng suất, chất lượng do phát huy ưu thế lai của các con đực, tăng trọng lượng bò thịt khi xuất chuồng, tăng năng suất và chất lượng sữa, tăng thu nhập người chăn nuôi. Hỗ trợ mua thay thế lợn đực giống, bò đực giống có nguồn gốc, chất lượng tại các xã có điều kiện khó khăn, chưa áp dụng phổ biến thụ tinh nhân tạo để tạo ra nhiều con giống lai cho năng suất cao.

Hỗ trợ xây dựng các công trình xử lý chất thải chăn nuôi đã góp phần rất lớn về giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi đang là bức xúc hiện nay đồng thời nâng cao sức khỏe người dân thông qua việc giảm mùi hôi, ô nhiễm không khí, … Ngoài ra, các sản phẩm của các công trình xử lý chất thải chăn nuôi cung cấp thêm nguồn chất đốt, giúp giảm chi phí trong sinh hoạt và sản xuất, cung cấp phân bón cho cây trồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của người chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ việc việc giảm mức độ ô nhiễm nước thải chăn nuôi thông qua các chỉ số: BOD, TSS, N-tổng số, P-tổng số, ... từ đó bảo vệ bầu khí quyển thông qua việc giảm phát thải khí nhà kính; phụ phẩm từ việc xử lý chất thải chăn nuôi còn có tác dụng cải đất, giảm hiện tượng đất bị thoái hóa, xói mòn, ...

Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 đã đem lại những hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa rộng, vai trò của chăn nuôi nông hộ được khẳng định; riêng đối công tác hỗ trợ giống vật nuôi (bò đực giống, lợn đực giống) còn gặp bất cập trong triển khai thực hiện do việc lưu giữ hồ sơ lý lịch, nguồn gốc, phẩm cấp giống và ghi chép sổ sách theo dõi trong sản xuất giống vật nuôi của các tổ chức, cá nhân là còn hạn chế.

Trong báo cáo tổng kết chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị Bộ Nông nghiệp & PTNT tiếp tục tham mưu, trình Chính phủ ban hành chính sách đầu tư, hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi giai đoạn 2021-2025, trong đó có đề nghị bổ sung các nội dung hỗ trợ mới như: Hỗ trợ bình tuyển đàn bò đực giống, lợn đực giống, bò cái nền, bò cái sữa; hỗ trợ mua lợn nái ngoại hậu bị sinh sản cấp bố mẹ, … làm căn cứ để các địa phương triển khai thực hiện./

Ngày đăng: 17/06/2021 Tác giả: Hoàng Huy - Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Số lần được xem: 142

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website