Vượt qua khó khăn của dịch bệnh Covid-19, tổng giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp Vĩnh Phúc tăng 6% so với cùng kỳ


Đầu năm 2021, mặc dù còn gặp một số khó khăn như: Giá một số nguyên liệu đầu vào tăng cao, thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản bị hạn chế do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 và yếu tố bất lợi của thời tiết. Nhưng tình hình sản xuất Nông - lâm nghiệp - thủy sản trên địa bàn tỉnh ổn định và có mức tăng trưởng khá.

Ngành nông nghiệp & PTNT thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, trong bối cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công rực rỡ, môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, Tỉnh ta đã sớm ban hành các nghị quyết, quyết định, các chương trình hành động, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, đồng thời xây dựng các kịch bản, phương án chi tiết để triển khai thực hiện vừa phòng chống dịch bệnh Covid - 19, vừa phát triển kinh tế. Các cấp, các ngành, địa phương có sự đồng thuận cao, sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, cùng với sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong việc phát triển kinh tế và phòng chống dịch bệnh covid-19.

Các chính sách hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn tạo động lực khuyến khích sản xuất nông nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt 6,13 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, năng suất các sản phẩm chính như lúa tăng 2,29%, rau các loại tăng 2,27%, thịt bò tăng 2,5%, thịt lợn tăng 13,3%, sữa tươi tăng 20,0%... đã tạo động lực chính tích cực tăng trưởng ngành nông nghiệp.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân ước đạt 53,63 nghìn ha, đạt 63,1% so với kế hoạch năm 2021, năng suất, sản lượng các loại cây trồng đều tăng hơn so với cùng kỳ.

Ngay từ đầu năm ngành nông nghiệp đã tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn người chăn nuôi tái đàn, thực hiện nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, triển khai thực hiện tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi. Tổng đàn trâu, đàn bò sữa, đàn lợn và đàn gia cầm tăng so với cùng kỳ, trong đó đàn bò sữa, đàn lợn tăng mạnh, đàn bò sữa tăng 7,94%, đàn lợi tăng 20,7%, các sản phẩm chăn nuôi chủ yếu như: thịt trâu, thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm, trứng sữa đều tăng so với cùng kỳ.

Các hộ chăn nuôi tái đàn lợn và thực hiện quy trình chăn nuôi an toàn sinh học.

Sản xuất thủy sản được duy trì ổn định, đàn cá phát triển tốt, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 6.430 ha, sản lượng thủy sản đạt 11.174,2 tấn, tăng 3%, sản lượng giống thủy sản đạt 2.003,1 triệu con, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Công tác trồng rừng được thực hiện tốt, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh trồng được 455 ha rừng tập trung, trồng cây phân tán được 837,8 nghìn cây, tỷ lệ che phủ rừng giữ ổn định 25%.

Để đạt được những kết quả như phải kể đến sự quan tâm của các cấp chính quyền, các chính sách hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được thực hiện góp phần giảm chi phí đầu vào, tăng thu nhập, tạo động lực khuyến khích cho người nông dân sản xuất. Bên cạnh đó ngành Nông nghiệp thường xuyên hướng dẫn bà con nông dân thực hiện đồng bộ các hoạt động tưới tiêu, giống cây trồng, vật nuôi, vật tư phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thú y, khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ.

Đồng thời, ngành cũng đã thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất cho tỉnh đưa ra các giải pháp phù hợp hướng đến mục tiêu phát triển nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tin rằng, với những thành quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, cùng các tiềm năng, lợi thế cũng như các giải pháp đồng bộ đã được hoạch định sẽ là nền tảng để sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Ngày đăng: 05/07/2021 Tác giả: Hồng Đức - Số lần được xem: 79

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website