Chương trình thả cá bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2021


Sáng ngày 10/09/2021, tại địa phận sông Phan thuộc thôn Lạc Ý, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên. Chi cục Thủy sản phối hợp với Hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ thả cá bổ sung tái tạo, phục hồi phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2021. Tham gia buổi lễ thả cá có Lãnh đạo chi cục Thủy sản, đại diện phòng Kinh tế thành phố Vĩnh Yên, UBND phường Đồng Tâm, các tăng ni phật tử Hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc.

Lãnh đạo chi cục thủy sản, phòng Kinh tế, UBND phường, các tăng ni phật tử tham gia thả cá tại địa phận sông Phan thuộc thôn Lạc Ý, phường Đồng Tâm

Số lượng cá được thả ra sông để tái tạo bổ sung nguồn lợi thủy sản là gần 3.000 kg cá với các loại cá truyền thống như: Trắm, cỏ, mè, trôi, chép và một số loài cá có giá trị kinh tế như cá chày, cá lăng, cá trắm đen…

Với mục đích góp phần bảo vệ, tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản ở các thủy vực tự nhiên nhằm duy trì, phát triển đa dạng sinh học của tài nguyên thủy sinh vật, đồng thời giúp nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về tầm quan trọng và giá trị mang lại của nguồn tài nguyên thiên nhiên, qua đó, góp phần đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên và thúc đẩy phát triển kinh tế thủy sản của tỉnh luôn bền vững./.

Ngày đăng: 10/09/2021 Tác giả: Duy Vinh – Trung tâm Thông tin Nông nghiệp - Số lần được xem: 169

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website