Hội thảo khoa học về Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phòng chống sâu keo mùa thu “Spodotera frugiperda” hại ngô tại tỉnh Vĩnh Phúc


Sáng ngày 19/11/2021, Chi cục Trồng trọt & BVTV Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học về Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phòng chống sâu keo mùa thu “Spodotera frugiperda” hại ngô tại tỉnh Vĩnh Phúc. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo một số phòng, đơn vị trực thuộc Sở; đại diện Sở Khoa học & công nghệ; Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt & BVTV; phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố cùng toàn thể CBCNV văn phòng Chi cục Trồng trọt & BVTV.

Toàn cảnh hội thảo

Sâu keo mùa thu là loài sâu gây hại mới, xuất hiện từ đầu năm 2019 và gây hại mạnh trên diện rộng các vùng diện tích trồng ngô. Sâu có khả năng phá hoại từ lúc còn non cho đến khi trưởng thành, cục bộ một số diện tích cây ngô bị sâu ăn trụi lá hoàn toàn không có khả năng phục hồi, làm thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho người nông dân.

Theo thu thập thống kê từ Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố, kết hợp điều tra thực địa về tình hình gây hại và phân bố của sâu keo mùa thu tại một số vùng trồng ngô trọng điểm của tỉnh thì từ đầu năm 2020 đến Vụ Xuân năm 2021, sâu keo mùa thu đã xuất hiện và gây hại ở tất cả các vùng trồng ngô trên địa bàn tỉnh, sâu liên tục gối lứa và gây hại ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây ngô, đặc biệt là giai đoạn cây ngô được 3 đến 5 lá.

Để đối phó với sâu bệnh hại và bảo vệ sản xuất, người nông dân vẫn chủ yếu dựa vào các biện pháp xử lý thuốc hóa học là chính, biện pháp này đã làm ảnh hưởng rất lớn về tồn dư thuốc BVTV trong nông sản cũng như ảnh hưởng rất xấu về môi trường sinh thái. Vì vậy, việc đẩy mạnh ứng dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất là hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. 

Căn cứ vào diện tích gieo trồng cây ngô hàng năm trên địa bàn tỉnh cũng như khả năng phát sinh gây hại của sâu keo mùa thu trên cây ngô và các văn bản của cấp trên, từ 08/2020 - 12/2021, Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng chống sâu keo mùa thu trên cây ngô và thực hiện thí nghiệm mô hình nghiên cứu tại các huyện Yên Lạc, Tam Dương và Sông Lô là 3 huyện đại diện cho 3 vùng sinh thái, vùng trồng ngô trọng điểm của tỉnh Vĩnh Phúc gồm 15 hộ là đại diện cho nhóm hộ dân tham gia mô hình với quy mô 1,34 ha, qua đó, làm cơ sở để tổ chức các lớp tập huấn và chuyển giao kết quả nghiên cứu cho người sản xuất tại các vùng trồng ngô trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tích cực thảo luận, tham gia đóng góp các ý kiến và đề xuất các giải pháp cho đề tài, để việc phòng chống sâu keo mùa thu gây hại cây ngô trên địa bàn tỉnh được hiệu quả và bền vững./.

Ngày đăng: 19/11/2021 Tác giả: Duy Vinh – Trung tâm Thông tin Nông nghiệp - Số lần được xem: 23

Tin bài cùng chuyên mục

Tin tức

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website