Hội nghị Tổng kết năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Sáng ngày 29/12, Bộ Nông Nghiệp &PTNT tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính tại hội trường 201-B6 Trụ sở Bộ Nông nghiệp & PTNT và trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố,các đơn vị trực thuộc và các Doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành hàng lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính Phủ tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước và các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc

Điểm cầu trực tiếp tại trụ sở Bộ Nông nghiệp& PTNT đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị điểm cầu trực tiếp còn có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương. Dự tại đầu cầu các địa phương có Bí thư, Chủ tịch UBND một số tỉnh, thành phố và lãnh đạo ngành NN&PTNT 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hà Văn Quyết Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT; đại diện các sở, ban, ngành và đại diện phòng Nông nghiệp, kinh tế các huyện, thành phố.

Năm 2021, ngành Nông nghiệp triển khai thực hiện kế hoạch trong điều kiện đan xen nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức song với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành và các địa phương. Đặc biệt, cùng với sự chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, sự sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, bà con nông dân trên cả nước, ngành Nông nghiệp duy trì đà tăng trưởng khá cao, các chỉ tiêu chủ yếu đạt, vượt mức Chính phủ giao.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, giá trị tăng trưởng toàn ngành (VA) năm 2021 ước tăng khoảng 2,85-2,9%, trong đó nông nghiệp tăng trên 3,18%, lâm nghiệp tăng 3,85%, thủy sản tăng trên 1,95%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,02%, chú trọng nâng cao chất lượng rừng; trên 68,2% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và 213 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; số xã đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM đạt 76%; tổng kim ngạch xuất khẩu 48,6 tỷ USD.

Sản lượng lúa đạt trên 43,86 triệu tấn, tăng 1,1 triệu tấn, mặc dù diện tích gieo trồng giảm nhưng năng suất tăng 1,9 tạ/ha, tỷ lệ sử dụng giống lúa chất lượng cao trong gieo trồng trên 77%. Tỷ trọng gạo chất lượng cao chiếm trên 89% gạo xuất khẩu góp phần nâng cao giá trị gạo xuất khẩu bình quân từ 499,3 USD/tấn năm 2020 lên trên 526,9 USD/tấn năm 2021. Diện tích gieo trồng rau, đậu trên 1,12 triệu ha, trong đó rau 983,3 nghìn ha, tăng 7,6 nghìn ha, Sản lượng rau đậu 18,6 triệu tấn, tăng 325,5 nghìn tấn; trong đó rau trên 18,4 triệu tấn, tăng 1,7% và đậu 168 nghìn tấn, tăng 4,1%. Diện tích cây ăn quả 1,18 triệu ha, tăng 44,8 nghìn ha, sản lượng và chất lượng các cây ăn quả chủ lực, có lợi thế của từng vùng và cả nước đều tăng, một số loại hoa, quả có tỷ lệ tăng cao như: quả xoài tăng 5,1%, quả bưởi tăng 6,4%, quả vải tăng 18,5%, quả sầu riêng tăng 12,9%... Hầu hết sản lượng cây công nghiệp lâu năm đều tăng.

Chăn nuôi có sự chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, chăn nuôi trang trại, tập trung theo chuỗi khép kín, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, úng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao được mở rộng; nhiều mô hình chăn nuôi hữu cơ hình thành, đang phổ biến và nhân rộng. Đàn gia súc và gia cầm được phục hồi, phát triển, tổng đàn lợn ước đạt khoảng 28 triệu con, tăng 7,1 %; đàn gia cầm khoảng 525 triệu con, tăng 5,8%; đàn bò khoảng 6,5 triệu con.

Tổng sản lượng thủy sản 8,73 triệu tấn, tăng 1% so với năm 2020; trong đó khai thác trên 3,9 triệu tấn, tăng 0,9%, nuôi trồng đạt 4,8 triệu tấn tăng gần 1,1%.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 48,6 tỷ USD là mức cao kỷ lục (vượt 6,6 tỷ USD so với chỉ tiêu được giao). Có 10 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu hơn 1 tỷ USD, trong đó 06 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu hơn 3 tỷ USD, đặc biệt là gỗ và các sản phẩm từ gỗ đạt gần 15 tỷ USD. Thặng dư thương mại toàn ngành đạt hơn 6,4 tỷ USD, góp phần quan trọng vào xuất siêu của cả nước.

Các công tác khác của ngành liên tục được đổi mới, phát triển và từng bước được nâng cao hiệu quả hoạt động; Công tác quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm hàng nông sản tiếp tục được tăng cường, lòng tin của người dân vào nông sản trong nước ngày càng tăng cao; Hạ tầng nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được đầu tư nâng cấp, phát huy hiệu quả, hiệu lực đầu tư; Công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai được tăng cường, nâng cao năng lực...

Kế hoạch trong năm 2022, ngành Nông nghiệp &PTNT phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 2,8-2,9%; tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản trên 2,9-3%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản khoảng 49 tỷ USD; tỷ lệ che phủ rừng ổn định mức 42% và nâng cao chất lượng rừng; tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM trên 73%; 235 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; thành lập mới 1.500 HTX nông nghiệp; cả nước có 21.000 HTX nông nghiệp, trong đó trên 13.650 HTX nông nghiệp xếp loại tốt, khá.

Tại hội nghị, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, ngành hàng tham gia ý kiến, đồng thời đề xuất một số nội dung như sớm phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và hỗ trợ cho các địa phương ngay từ đầu năm để triển khai thực hiện; quan tâm, ban hành các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp trong bối cảnh tình hình mới; có giải pháp tháo gỡ, đẩy mạnh việc tích tụ ruộng đất, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; có cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế biến sâu và chế biến nhiều loại sản phẩm; thông tin kịp thời cho các doanh nghiệp tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, hạn chế tối đa rủi ro...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành Nông nghiệp trong năm 2021, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân, hạn chế mà ngành Nông nghiệp cần khắc phục trong thời gian tới. Thủ tướng cho rằng hiện nay ngành Nông nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mình; chưa thực sự chủ động phát triển theo định hướng mà còn thụ động, phụ thuộc vào thị trường, yếu tố thời tiết; công tác dự báo thị trường, biến đổi khí hậu chưa kịp thời; phát triển chưa bền vững, chưa áp dụng triệt để khoa học công nghệ, thích ứng với tình hình mới; chưa chú trọng bảo quản sau thu hoạch...

Thủ tướng yêu cầu ngành Nông nghiệp cần đổi mới tư duy mạnh mẽ hơn; nâng tầm chiến lược và thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra. Thủ tướng cũng chỉ ra các mục tiêu mà ngành Nông nghiệp cần hướng đến là: Nâng chỉ số tăng trưởng trên 3%/năm; xuất khẩu mạnh, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, Nghị quyết Đại hội Đảng. Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu ngành Nông nghiệp cần rà soát kỹ các thể chế để phát triển nông nghiệp bền vững theo chiều sâu, thực hiện chuyển đổi số nông nghiệp; phát hiện những điểm nghẽn để đề xuất các cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng các sản phẩm có thương hiệu của vùng, quốc gia, quốc tế; thúc đẩy cạnh tranh sản phẩm; sản xuất các sản phẩm chính ngạch; tập trung bố trí nguồn lực chuyển đổi số cho nông nghiệp.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành tiêm 2 mũi vắc xin phòng chống Covid-19 trong quý I/2022 góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT Lê Minh Hoan tiếp nhận những chỉ đạo của Thủ tướng, và cam kết đưa vào những chủ trương, hành động trong thời gian tới của ngành nông nghiệp. Bộ trưởng nhấn mạnh ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2021 trên quan điểm lấy người dân làm trung tâm, nâng cao cuộc sống của người dân cả về kinh tế lẫn đời sống tinh thần. Trong đó, tăng hàm lượng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp… sẽ là những định hướng chính của ngành nông nghiệp.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, thành tích của ngành nông nghiệp trong năm 2021 là nhờ sự đồng hành của toàn xã hội, của sự chỉ đạo kịp thời, sáng suốt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Nhà nước. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng chỉ ra những thách thức riêng của ngành, như thẻ vàng IUU, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún… Bộ trưởng khẳng định: Bộ Nông nghiệp &PTNT sẽ tập trung nghiên cứu Chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững, hướng đến một nền nông nghiệp trách nhiệm, xây dựng mô hình nông nghiệp kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp xanh.

Phát biểu sau hội nghị, với sự tham gia của lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị chuyên môn Sở nông nghiệp & PTNT, phòng nông nghiệp, kinh tế các huyện, thành phố. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước quán triệt 2 nhiệm vụ quan trọng mà ngành Nông nghiệp cần phải thực hiện ngay từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần đó là: Đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi của người dân không để phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tuyên truyền, phổ biến đến người dân không để tình trạng vứt gia súc, gia cầm chết ra ao, hồ, sông ngòi; chính quyền địa phương lập biên bản xử lý hành chính ngay những cá nhân vi phạm; địa phương nào để xảy ra tình trạng trên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tập trung chỉ đạo công tác lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân đúng theo khung lịch thời vụ./.

Ngày đăng: 29/12/2021 Tác giả: Hồng Đức - Số lần được xem: 75

Tin bài cùng chuyên mục

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website