Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Khối thi đua Kinh tế năm 2021


Sáng ngày 30/12/2021, Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc - Trưởng khối thi đua Kinh tế năm 2021 đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Khối thi đua Kinh tế năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp& PTNT chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Sở, trưởng một số phòng thuộc Sở; đại diện Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng của các Sở, Ban, Ngành thuộc Khối thi đua Kinh tế.

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Quy chế hoạt động của Khối thi đua Kinh tế và Giao ước thi đua năm 2021 của Khối thi đua ký kết ngày 29/03/2021, theo đó, Khối thi đua Kinh tế bao gồm 15 thành viên với nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị trong Khối là: Tham mưu với UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Quản lý công nghiệp, thương mại; xuất nhập khẩu; giao thông - vận tải; Nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới; Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng….

Hưởng ứng phong trào thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh và thực hiện nội dung cam kết thi đua giữa các thành viên trong Khối ký kết năm 2021, các đơn vị trong Khối đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 được giao, cụ thể hóa các nhiệm vụ thành tiêu chí thi đua phù hợp với các đặc điểm từng ngành, đơn vị, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh về các lĩnh vực được giao và có những biện pháp chỉ đạo kiên quyết, kịp thời khắc phục được những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động của các đơn vị trong Khối thi đua Kinh tế cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra và có những đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng của ngành, lĩnh vực phụ trách trong năm 2021, đồng thời đưa ra các định hướng, giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Hội nghị đã bình xét thi đua và đề nghị cấp trên khen thưởng đối với các thành viên khối gồm: Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Sở Giao thông vận tải nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; Chi cục Hải quan nhận Bằng khen của UBND tỉnh và tiến hành suy tôn Trưởng khối thi đua Kinh tế năm 2022 đối với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Lễ trao cờ cho Trưởng Khối thi đua Kinh tế năm 2022

Kết luận hội nghị, thay mặt đơn vị Trưởng khối thi đua Kinh tế năm 2021, đồng chí Nguyễn Quốc Huy đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các thành viên Khối trong năm 2021 và đưa ra các phương hướng tiếp tục phấn đấu, ra sức thi đua lập thành tích trên mọi lĩnh vực công tác trong năm 2022. Đồng thời, đề nghị các thành viên Khối tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, mục tiêu thi đua, hình thức khen thưởng, phương pháp vận động các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm chính trị của từng đơn vị./.

Ngày đăng: 30/12/2021 Tác giả: Duy Vinh – Trung tâm Thông tin Nông nghiệp - Số lần được xem: 32

Tin bài cùng chuyên mục

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website