Vượt qua khó khăn của dịch bệnh giá trị sản xuất tăng thêm ngành Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản Vĩnh Phúc năm 2021 đạt 4.931,023 tỷ đồng, tăng 4,81% so với cùng kỳ


Trong năm 2021, ngành Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc trải qua một năm đầy khó khăn và thách thức, chịu tác động của đợt dịch thứ 4 bùng phát với biến chủng Delta nguy hiểm, đặc biệt có một số chùm ca bệnh tại các địa điểm có nguy cơ bùng phát dịch cao làm ảnh hưởng tới sản xuất, lưu thông hàng hóa, bên cạnh đó thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong khi đó giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, giá một số loại sản phẩm chăn nuôi không ổn định nên gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất ngành nông nghiệp tỉnh. Trước những khó khăn, thách thức Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có những chỉ đạo kịp thời để “đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế”, “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”. Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của các tầng lớp nhân dân sản xuất nông nghiệp của tỉnh tăng trưởng khá, đảm bảo công tác an sinh xã hội.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm mô hình giống lúa chất lượng cao ADI28 tại huyện Yên Lạc

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 4.931,023 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng 4,81% so với năm 2020; riêng sản xuất nông nghiệp tăng 4,97% so với cùng kỳ. Sản xuất trồng trọt năm 2021trên địa bàn tỉnh có nhiều thuận lợi, sản xuất 3 vụ/năm diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, do thực hiện tốt khâu chăm sóc, tuân thủ sự chỉ đạo và lịch thời vụ của ngành Nông nghiệp nên năng suất các loại cây trồng chủ yếu đều tăng: năng suất lúa cả năm tăng 2,93%; rau các loại tăng 1,22%… Đồng thời, cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch tích cực từ cây trồng giá trị thấp sang cây trồng giá trị cao đã góp phần tăng giá trị của ngành trồng trọt. UBND tỉnh phê duyệt Đề án tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất cho bà con được triển khai thực hiện có hiệu quả (Hỗ trợ sản xuất rau quả hàng hóa an toàn tiêu chuẩn VietGAP; Hướng dẫn làm thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản; Hỗ trợ sản xuất rau ăn lá theo hướng hữu cơ; Hỗ trợ giống lúa chất lượng vụ Đông Xuân, vụ Mùa năm 2021...).

Dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng công tác phòng trừ sâu bệnh được kiểm soát tốt, các giống mới có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất nên năng suất lúa vụ mùa 2021 đạt 56.19 tạ/ha được coi cao nhất trong 10 năm trở lại đây

Diện tích gieo trồng cây hàng năm năm 2021 toàn tỉnh đạt 85.690,91ha, giảm 236,32 so với năm 2020. Trong đó: diện tích gieo trồng lúa cả năm đạt 53.638,03 ha, giảm 226,34 ha; diện tích Ngô đạt 9.181,23 ha, giảm 457,69 ha; diện tích nhóm Cây lấy củ có chất bột 3.200,78 ha, giảm 424,56 ha; diện tích nhóm Cây có hạt chứa dầu 3.040,5 ha, giảm 239,73 ha; diện tích cây rau, đậu và hoa đạt10.850,5 ha, tăng 425,14 ha; diện tích cây hàng năm khác đạt 5.777,37 ha, tăng 694,2 ha. Nguyên nhân do dịch bệnh Covid-19 phức tạp với những biện pháp cách ly, hạn chế di chuyển để phòng dịch đã khiến một bộ phận người lao động tham gia nhiều hơn vào hoạt động trồng trọt để tăng gia sản xuất góp phần nâng cao thu nhập của gia đình.

Tuy diện tích gieo trồng giảm so với cả năm 2020 nhưng đây là mức giảm thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây. Sản xuất trồng trọt năm 2021 diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, công tác phòng trừ sâu bệnh được kiểm soát tốt, các giống mới có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất nên năng suất của cây lương thực có hạt đều tăng cao hơn so với cùng kỳ như: Năng suất lúa bình quân đạt 59,82 tạ/ha, tăng 2,93%, sản lượng đạt 320.849,58 tấn, tăng 7.807,19 tấn;Ngô đạt 48,23 tạ/ha, tăng 1,16%, sản lượng đạt 44.278,53 tấn, giảm 3,65%; Khoai lang đạt 118,34 tạ/ha, tăng 3,11%, sản lượng đạt 21.046,9 tấn, giảm 11,45%; Đậu tương đạt 20,35 tạ/ha, tăng1,51%, sản lượng đạt 1.639,28 tấn, giảm 14,7%; Lạc đạt 21,57 tạ/ha, tăng 1,0%, sản lượng đạt 4.728,81 tấn, giảm3,65%; Rau các loại đạt 225,84 tạ/ha, tăng 1,22%, sản lượng đạt 238.028,75 tấn, tăng5,41%.Tổng diện tích các loại cây lâu năm hiện có của tỉnh ước đạt 8.358,7 ha, tăng 1,82% so với năm trước; trong đó, chủ yếu là cây ăn quả với 7.865,40 ha, chiếm 94,10% tổng diện tích cây lâu năm. Trong đó: Thanh long 399 ha, tăng 44,5%; chuối 1.911 ha, giảm nhẹ; vải 1.748 ha, giảm 4,87%; xoài 681 ha, giảm 0,55%; nhãn 679 ha, giảm 1,73%...

Trong năm 2021, ngành chăn nuôi tiếp tục là ngành đóng góp chính, giá trị sản xuất chăn nuôi cả năm tăng 7,24%, do ngành nông nghiệp tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo, hướng dẫn cơ sở, hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong chăn nuôi; cập nhật thông tin thị trường để thực hiện tái đàn phù hợp nhu cầu tiêu dùng, đảm bảo cân bằng cung cầu và mang lại hiệu quả kinh tế; khuyến khích chăn nuôi theo hình thức công nghiệp, công nghệ cao, an toàn sinh học và mở rộng hình thức chăn nuôi khép kín. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh được quan tâm và thường xuyên thực hiện; công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm về vận chuyển, buôn bán gia súc gia cầm được thực hiện chặt chẽ.

Sản lượng ngành chăn nuôi đều đạt mức tăng khá: Ước tính đến thời điểm 31/12/2021, đàn trâu có 17.650 con, giảm 3,1% so với cùng kỳ, đàn bò 103.650 con, giảm 0,46%, chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn tỉnh nhìn chung không có nhiều biến động, riêng đàn bò sữa phát triển tốt do sản phẩm sữa tươi có thị trường tiêu thụ ổn định, người chăn nuôi có lãi đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô đàn với nhiều giống bò mới cho năng suất và chất lượng sữa cao, sản lượng sữa bò đạt 48.000 tấn, tăng 20,47%; Tổng đàn lợn tại thời điểm 31/12/2021 ước đạt 466.208 con, tăng 3,64% so với cùng kỳ, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 75.095 tấn, tăng 10,34% so cùng kỳ; Đối với chăn nuôi gia cầm trong năm, trên địa bàn tỉnh mặc dù xuất hiện một số ổ dịch cúm gia cầm nhưng đã được khoanh vùng, xử lý kịp thời, không để lây lan nên đàn gia cầm phát triển tốt. Giá các sản phẩm gia cầm những tháng đầu năm có giảm nhưng các tháng cuối năm, giá gia cầm ổn định trở lại, giá trứng gà, vịt tăng mạnh so với năm trước, người chăn nuôi yên tâm tái đàn và đầu tư mở rộng quy mô đàn gia cầm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.Ước tính tổng đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh đến 31/12/2021 có 12,034 triệu con, tăng 1,59% so với cùng kỳ, sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 37.376 tấn, tăng 4,90%, sản lượng trứng gia cầm đạt 624,299 triệu quả, tăng 8,52%.Tuy nhiên, hoạt động sản xuất chăn nuôi trong năm gặp khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao; giá một số loại sản phẩm chăn nuôi không ổn định, đặc biệt giá thịt lợn hơi có thời kỳ liên tục giảm, thấp hơn giá thành sản xuất, khiến người chăn nuôi lợn thua lỗ, ảnh hưởng đến việc duy trì sản xuất và mở rộng quy mô chăn nuôi.

Sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, giá thủy sản duy trì ở mức cao giúp cho người dân yên tâm sản xuất. Các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND đối với sản xuất thủy sản được thực hiện đã có tác động tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nuôi trồng thủy sản. Cùng với đó, các hộ nuôi trồng thủy sản đã chủ động tích cực đầu tư, áp dụng nuôi thâm canh tăng năng suất, các giống cá có năng suất, chất lượng cao được đưa vào ngày càng nhiều; công tác phòng chống dịch bệnh được các cơ sở, các hộ chủ động thực hiện nên thủy sản nuôi trồng phát triển tốt; sản xuất con giống đáp ứng tốt nhu cầu của bà con trong và ngoài tỉnh. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 6.430,6 ha (diện tích nuôi cá đạt 6.427,5 ha), giảm 92,9 ha so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản ước đạt 23,5 nghìn tấn, tăng 2,82% so năm 2020,trong đó, sản lượng khai thác đạt 1,89 nghìn tấn, giảm 3,07%, sản lượng nuôi trồng đạt 21,61 nghìn tấn, tăng 3,37% so với năm 2020.

Sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, giá thủy sản duy trì ở mức cao giúp cho người dân yên tâm sản xuất (Mô hình nuôi thủy sản tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc)

Sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, nhiều hoạt động nhằm bảo tồn rừng, nâng cao tỷ lệ độ che phủ của rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc và bảo vệ môi trường được tổ chức thực hiện... đã góp phần xanh hóa khu vực đô thị và nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Năm 2021, toàn tỉnh trồng mới tập trung được 701,0 ha diện tích rừng, tăng 6,26% so với cùng kỳ, số lượng cây trồng phân tán sơ bộ được 1.015,3  nghìn cây, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm, sơ bộ sản lượng gỗ khai thác đạt 45.597,6 m3, tăng 7%, sản lượng củi khai thác đạt 52.750,0 ste, giảm so với năm 2020.

Nhìn chung, năm 2021 là một năm đầy khó khăn thách thức, tuy nhiên sản xuất Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản của tỉnh đã đạt được những kết quả như trên là được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự nỗ lực cố gắng trong điều hành của ngành Nông nghiệp & PTNT, huyện, thành phố, nhiều chính sách hỗ trợ cho sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản được triển khai có hiệu quả cùng với sự nỗ lực, cố gắng của bà con nông dân. Từ đó đưa sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản phát triển ổn định, đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

Ngày đăng: 11/01/2022 Tác giả: Hồng Đức - Số lần được xem: 24

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website