Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022


Chiều ngày 12/01/2022, Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Thanh Hải, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong ban Lãnh đạo Sở; trưởng các phòng chuyên môn, trưởng các đoàn thể và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Chủ tịch các công ty TNHH MTV Thủy lợi: Liễn Sơn, Tam Đảo, Lập Thạch và Phúc Yên.

Đồng chí Trần Thanh Hải, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì hội nghị

Năm 2021, ngành Nông nghiệp & PTNT triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức: Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm còn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan và xảy ra trên diện rộng là rất cao; ảnh hưởng của dịch bệnh Covit – 19 dẫn đến thị trường tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, giá cả một số nông sản thấp trong khi giá vật tư đầu vào của sản xuất tăng cao… Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành cùng sự nỗ lực, phấn đấu của toàn ngành, các doanh nghiệp và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp & PTNT đã khắc phục khó khăn, thực hiện đầy đủ các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo có hiệu quả trên tất cả lĩnh vực của ngành đã tạo nên điểm sáng trong bức tranh nông nghiệp của tỉnh trong năm 2021. Trong đó, giá trị ngành Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,81% so với năm 2020. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 85,33 nghìn ha, đạt 100,63% kế hoạch; năng suất các loại cây trồng đều tăng so với cùng kỳ (lúa tăng 2,93%, ngô tăng 1,16%, rau các loại tăng 1,22%...) đối với năng suất lúa đạt 59,82 tạ/ha là năm cao nhất từ trước đến nay. Sản xuất chăn nuôi phát triển khá, nhiều giống vật nuôi mới có năng suất chất lượng được đưa vào sản xuất; tổng đàn trâu là 17,65 nghìn con, ước đạt 102,02%; đàn bò là 103,65 nghìn con, ước đạt 98,7%; đàn lợn có 466,2 nghìn con, ước đạt 102,5%; đàn gia cầm 23,03 triệu con, ước đạt 102,85%; sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 119,6 ngàn tấn, tăng 8% so với kế hoạch. Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 6,43 nghìn ha, sản lượng ước đạt 23,5 nghìn tấn, tăng 2,82%. Sản xuất lâm nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định, công tác trồng rừng được thực hiện tốt, đã trồng được 701ha rừng tập trung, đạt 100,14%, tăng 6,3% so với cùng kỳ…

Phát huy những thành quả đã đạt được và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển ngành nông nghiệp trong năm 2022 với mục tiêu: Phát triển nền nông nghiệp theo hướng kinh tế nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh, hiện đại. Phấn đấu tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 3,0%; tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 25,0%; có 65% hộ ở khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn 02/BYT. Toàn ngành nông nghiệp đã đưa ra khẩu hiệu hành động của năm 2022 là “Phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đề ra, tập trung tháo gõ các điểm nghẽn, siết chặt công tác quản lý rừng, đất rừng, đất thủy lợi”.

Để phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu và chương trình hành động, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covit-19 hiệu quả vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất. Ngành Nông nghiệp đã đưa ra nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện như sau: Một là, tổ chức và chỉ đạo tốt sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp thông minh, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Hai là, phát triển hạ tầng thủy lợi, nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; bảo vệ và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Ba là, xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, ổn định và cải thiện điều kiện sống của cư dân nông thôn. Bốn là, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Năm là, tích cực triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Sáu là, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và làm tốt công tác khuyến nông. Bảy là, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp. Tám là, tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế. Chín là, nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh ATTP nông, lâm, thủy sản. Mười là, nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Mười một là, tiếp tục sắp xếp bộ máy, thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý ngành.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện đã tiến hành tham luận, thẳng thắn nêu ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả hơn trong năm 2022.

Kêt luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và coi đây là những thắng lợi lớn của toàn ngành Nông nghiệp trong điều kiện bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh, trong năm 2022, toàn ngành cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covit -19; kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ gia súc, gia cầm và vấn đề đảm bảo vệ sinh ATTP trong dịp trước và sau tết Nguyên Đán; siết chặt công tác quản lý rừng, đất rừng, đất thủy lợi; phối hợp và thực hiện tốt chương trình Tết trồng cây Xuân 2022; xây dựng kế hoạch thực hiện đề án tháo gỡ các điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực ngành nông nghiệp; thực hiện kế hoạch đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; xây dựng phương án chuyển đổi số của toàn ngành; tập trung chỉ đạo tốt sản xuất vụ Đông Xuân 2021 – 2022 và đề nghị các công ty Thủy lợi luôn đảm bảo cung cấp nước đầy đủ, kịp thời phục vụ sản xuất cho bà con nông dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa kiểm soát tốt dịch Covit -19 vừa thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả./.

Ngày đăng: 13/01/2022 Tác giả: Duy Vinh – Trung tâm Thông tin Nông nghiệp - Số lần được xem: 24

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website