Hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hữu cơ năm 2022


Sáng ngày 12/5/2022, tại Trung tâm Giống Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung thực hiện Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hữu cơ năm 2022. Đồng chí Lê Văn Dũng, PGĐ Sở Nông nghiệp & PTNT dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường; Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế) các huyện, thành phố; Ban giám đốc, Trưởng các phòng, Trại sản xuất thuộc Trung tâm Giống Nông nghiệp và đại diện Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Nông nghiệp Hà Nội.

Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì hội nghị

Hội nghị cùng Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT, đại biểu đã đi thăm quan mô hình sản xuất giống lúa thuần năng suất chất lượng cao DT11 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội và Vườn trồng thử nghiệm giống cây Sâm Bố chính tại Trại sản xuất giống cây trồng Mai Nham, thuộc Trung tâm Giống Nông nghiệp ở xã Duy Phiên, huyện Tam Dương.

Sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025, về căn bản các cơ chế chính sách hỗ trợ đã khuyến khích, thúc đẩy phát triển sản xuất; các địa phương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây hàng hóa tập trung có chất lượng, giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ; người nông dân mở rộng áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật được đánh giá có hiệu quả vào sản xuất; các tổ chức, cá nhân thuê ruộng, gom ruộng để sản xuất tập trung nhằm tạo khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, sức cạnh tranh cao; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trong và ngoài tỉnh đầu tư vào sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản và tiêu thụ các sản phẩm trồng trọt; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất hữu cơ, VietGAP, sử dụng phân bón tiết kiệm, tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Tuy nhiên, còn một số nội dung thực hiện triển khai còn chậm và chưa thực hiện được do tồn tại một số nguyên nhân.

Các đại biểu tham quan mô hình giống lúa mới chất lượng của Trung tâm Giống Nông nghiệp

Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh và Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh. Trong năm 2021, ngành Nông nghiệp & PTNT đã cùng với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên &Môi trường, Sở Khoa học &Công nghệ ban hành hướng dẫn thực hiện các nội dung quy định của UBND tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.Cùng với đó, ngành Nông nghiệp đã ban hành các văn bản, kế hoạch thực hiện nội dung trên.

Các đơn vị trực thuộc Sở đã tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn về các chính sách, quy định và nội dung hỗ trợ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa cho 6.000 hộ nông dân tại 60 xã, phường, thị trấn; đồng thời gửi tài liệu tuyên truyền, tập huấn đến 112 xã, phường, thị trấn đề nghị phát trên đài truyền thanh để nhân dân các địa phương biết và đăng ký thực hiện. Thực hiện hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản diện tích 23,12 ha, đạt 21,6% kế hoạch; cấp phát 962 tấn giống lúa chất lượng các loại (TBR225, Thiên ưu 8, ADI 28, DQ11, DT39 Quế Lâm) trên diện tích 19.932,34 ha đến các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, đạt 96,53% kế hoạch. Các giống lúa chất lượng hỗ trợ đều cho năng suất cao, chất lượng tốt, góp phần tăng năng suất lúa toàn tỉnh năm 2021 đạt 59,82 tạ/ha, giá bán cao hơn giống lúa KD18 nên cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

Các đại biểu tham quan vườn trồng thử nghiệm giống cây

Sâm Bố Chính của Trung tâm Giống Nông nghiệp

Thực hiện hỗ trợ 1.730.000 con cá giống thủy sản nuôi ao (630.000 con cá chép lai, 290.000 con cá trắm cỏ, 810.000 con cá rô phi đơn tính) trên diện tích 140 ha cho 95 hộ trên địa bàn 08 huyện, thành phố. Cấp hỗ trợ 2.000 con cá Tầm, 1.625 con cá Nheo Mỹ và 8.000 con cá Trắm cỏ nuôi lồng, bể trên thể tích 1.600m3 cho 03 hộ trên địa bàn 03 huyện, thành phố (Sông Lô, Phúc Yên, Tam Đảo). Việc hỗ trợ giống thủy sản đã giúp người nuôi trồng thủy sản giảm bớt khó khăn ban đầu về kinh phí đầu tư, nguồn cung và chất lượng con giống, từng bước giúp người nuôi trồng thủy sản tiếp cận với quy trình kỹ thuật mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Công tác phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của gia súc, gia cầm được triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch. Đàn gia súc, gia cầm được tổ chức tiêm phòng vắc xin 2 đợt trong năm đạt tỷ lệ cao, việc tiêm phòng vắc xin và phun khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi đã tạo được miễn dịch quần thể khép kín, chủ động ngăn chặn, khống chế dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của gia súc, gia cầm.

Hỗ trợ các giống rau, quả sản xuất theo VietGAP được 1.775,2 ha rau, quả các loại, trong đó: Bí đỏ 780 ha, dưa chuột 350,2 ha, ớt 50 ha, khoai tây 80 ha, cà chua 50 ha và rau củquả các loại khác 465 ha. Các loại cây rau, quả sản xuất hàng hóa an toàn theo VietGAP đều cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao, trung bình cây bí đỏ đạt 88,0 triệu đồng/ha, cây dưa chuột từ 111 - 128 triệu đồng/ha, cây ớt đạt 294 triệu đồng/ha, cây cà chua đạt 298 triệu đồng/ha và cây khoai tây đạt 78 triệu đồng/ha. Việc hỗ trợ sản xuất rau, quả hàng hóa đã giúp người sản xuất mở rộng diện tích trồng rau, quả an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác.

Đối với Chương trình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năm 2021, Trung tâm Giống nông nghiệp bước đầu đã chọn được một số giống có khả năng thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của tỉnh như: Trường Xuân, Lai Thơm 6, DT99… năng suất đạt từ 58 - 62 tạ/ha, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, bổ sung vào cơ cấu giống hằng năm; thực hiện chuyển giao KHKT và công nghệ vào sản xuất trên diện tích 75ha.

Năm 2022, ngành Nông nghiệp tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa và cây hàng năm thành vùng tập trung, quy mô lớn của UBND tỉnh là 627 ha với tổng kinh phí hỗ trợ 15,3 tỷ đồng, đã có 3 huyện đăng ký diện tích chuyển đổi gồm: Vĩnh Tường, Lập Thạch, Sông Lô với tổng diện tích 107 ha. Qua kiểm tra, rà soát, hầu hết diện tích đăng ký không đảm bảo điều kiện để hỗ trợ do: Quy mô thực hiện chuyển đổi không đảm bảo quy định; diện tích đã thực hiện chuyển đổi từ nhiều năm trước, đã có sản phẩm thu hoạch hoặc đang được hưởng hỗ trợ từ chính sách khác của tỉnh. Hiện nay, Chi cục Trồng trọt & BVTV tiếp tục rà soát, tìm diện tích chuyển đổi đủ điều kiện hỗ trợ.

Sở Nông nghiệp &PTNT giao Trung tâm Giống nông nghiệp tiếp tục thực hiện khảo nghiệm 11 giống cây trồng mới; triển khai chuyển giao KHKT và công nghệ về trồng trọt, sản xuất trên diện tích 64 ha; hỗ trợ 300 tấn giống lúa các loại thuộc chương trình hỗ trợ cước, trợ giá giống cho 11 xã miền núi; sản xuất 120.000 liều tinh lợn ngoại, sản xuất, cung ứng cho người chăn nuôi 1.200 lợn giống cấp bố mẹ chất lượng cao; sản xuất, cung ứng hơn 2 tỷ con cá bột các loại phục vụ sản xuất thủy sản; tiếp tục triển khai Chương trình xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận với các nội dung như: Đề nghị thực hiện nhanh chính sách hỗ trợ lúa giống sản xuất vụ Mùa cho bà con để kịp thời vụ gieo cấy; cơ chế hỗ trợ số lượng lúa giống cho các xã, thị trấn; việc hưởng 01 chính sách hỗ trợ của 11 xã miền núi; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm khác hoặc sang trồng cây ăn quả có quy mô 5,0 ha/vùng hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản có quy mô 10 ha/vùng khó thực hiện, đề nghị giảm quy mô diện tích….

Kết luận hội nghị, đểthực hiện các nội dung của Nghị quyết đạt hiệu quả, đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị: Trung tâm Giống nông nghiệp cần tập trung nỗ lực đẩy nhanh tiến độ việc hỗ trợ lúa giống vụ mùa cho bà con nông dân để kịp thời vụ gieo trồng; Cùng thống nhất việc bà con nông dân 11 xã miền núi đã hưởng chính sách trợ cước, trợ giá lúa giống chất lượng thì không hưởng chính sách hỗ trợ lúa giống theo nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các huyện, thành phố cùng với Sở Nông nghiệp& PTNT có văn bản đề nghị UBND tỉnh cho phép giảm quy mô diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm khác hoặc sang trồng cây ăn quả hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản phù hợp với điều kiện của địa phương./.

Ngày đăng: 12/05/2022 Tác giả: Hồng Đức - Số lần được xem: 23

Tin tức

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website