Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 234/CTK Báo cáo số 234/CTK, về tình hình KTXH tỉnh VP tháng 5 và 5 tháng 5 năm 2020 25/05/2020 Hà Thị Hồng Nhung
2 875/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn 875/SNN&PTNT-TT&BVTV, V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2020 22/05/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
3 01/PA-CCTT&BVTV Phương án Bảo vệ thực vật vụ Mùa, vụ Đông năm 2020 19/05/2020 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Bá Tuệ
4 135/BC-SNN&PTNT Báo cáo 135/BC-SNN&PTNT, Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020; Kết quả sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019; Kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2020 18/05/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
5 3276/BNN-TT Công văn số 3276/BNN-TT, tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa 2020 15/05/2020 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lê Quốc Doanh
6 816/SNN&PTNT-CNTY Công văn số 816/SNN&PTNT-CNTY, V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản 14/05/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
7 3110/CT-BNN-KH Chỉ thị số 3110/CT-BNN-KH, về việc xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2021 - 2025 08/05/2020 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Xuân Cường
8 750/SNN&PTNT-CNTY Công văn số 750/SNN&PTNT-CNTY, V/v phòng, chống nắng nóng cho đàn vật nuôi 05/05/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
9 3128/BCT-XNK Công văn 3128/BCT-XNK, V/v xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Việt - Trung 04/05/2020 Bộ - Ngành
Trần Quốc Khánh
10 5/CT-UBND Chỉ thị số 5/CT-UBND, Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều năm 2020 (KÝ SỐ) 29/04/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì