Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 1199/SNN&PTNT-TT&BVTV Về việc người dân dùng kích điện bắt giun đất làm ảnh hưởng đến môi trường đất trồng trọt 19/07/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
2 29/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 17/07/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
3 5/TB-CCTT&BVTV Thông báo về cao điểm sinh vật hại lúa vụ Mùa năm 2019 16/07/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Vũ Khắc Minh
4 4962/CT-BNN-BVTV Tăng cường công tác phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô 15/07/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Xuân Cường
5 45/KH-SNN&PTNT KH Thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU, ngày 6/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TWcủa Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới 11/07/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
6 113/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng 11/07/2019 UBND Tỉnh
Vũ Chí Giang
7 28/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 10/07/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
8 557/KTHT-CĐ Chứng nhận, công bố hợp quy bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai 05/07/2019 Lê Đức Thịnh
9 1664/BVTV-KD Tăng cường công tác kiểm dịch thực vật đối với quả tươi xuất khẩu 02/07/2019 Cục bảo vệ thực vật
Hoàng Trung
10 342/2019/EVN NĐ 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TS và NĐ 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 18/06/2019 Bùi Thị Hà