Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 9/TB-CCTTBVTV Thông báo 9/TB-CCTTBVTV về tình hình sinh vật hại cây trồng 1 tháng 18/09/2019 Phan Văn Trực
2 1603/SNN&PTNT-CCPTNT Công văn số 1603/SNN&PTNT-CCPTNT, V/v mời dự Hội nghị triển khai Hội thi tay nghề thợi giỏi năm năm 2019 13/09/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
3 37/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 11/09/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
4 1693/HD-STC Hướng dẫn số 1693/HD-STC của Sở Tài chính về trình tự, thủ tục lập hồ sơ và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 09/09/2019 Sở - Ngành
Nguyễn Văn Mạnh
5 41/2019/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (KÝ SỐ) 04/09/2019 UBND Tỉnh
Lê Duy Thành
6 2135/QĐ-UBND Quyết định về thực hiện cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 30/08/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
7 39/2019/QĐ-UBND Quyết định Quy định thời gian hoạt động của đại lý, điểm truy nhập Internet công cộng và giao thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 29/08/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Trì
8 05/PA-CCTT&BVTV Phương án bảo vệ thực vật vụ Đông năm 2019 22/08/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
9 34/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 21/08/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
10 1936/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT 13/08/2019 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn trì