Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 3303/QĐ-UBND Quyết định ban hành hướng dẫn tạm thời " Tổ chức, thực hiện quản lý và chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà, nơi lưu trú hoặc tương đương" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 04/12/2021 UBND Tỉnh
Vũ Việt Văn
2 170-CV/ĐU Quán triệt kết luận tại HN TW 4, khóa XIII và bổ sung nội dung kiểm điểm năm 03/12/2021 Trần Thanh Hải
3 86/TB-SNN&PTNT Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 122/2021QL, 123/2021QL ngày 22/11/2021 của Công ty TNHH Một thành viên Quế Lâm Phương Bắc. 30/11/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
4 85/TB-SNN&PTNT Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 226/2021-BIOTECH, 227/2021-BIOTECH 30/11/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
5 238/QĐ-CN-GVN Quyết định 238/QĐ-CN-GVN, Về việc công nhận 05 tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi (TT GCTP) 30/11/2021 Cục chăn nuôi - Bộ NN&PTNT
Nguyễn Văn Trọng
6 235/QĐ-CN-GVN Quyết định số 235/QĐ-CN-GVN, Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi 30/11/2021 Cục chăn nuôi - Bộ NN&PTNT
Nguyễn Văn Trọng
7 233/QĐ-CN-GVN Quyết định 233/QĐ-CN-GVN, Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi Cty Phùng Dầu Sơn 30/11/2021 Cục chăn nuôi - Bộ NN&PTNT
Nguyễn Văn Trọng
8 232/QĐ-CN-GVN Quyết định 232/QĐ-CN-GVN, Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi Cty Cao Khanh 30/11/2021 Cục chăn nuôi - Bộ NN&PTNT
Nguyễn Văn Trọng
9 3251/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục các nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh 29/11/2021 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
10 408/QĐ-TY-DT Quyết định về việc công nhận quy trình công nghệ xử lý lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 26/11/2021 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Văn Long