Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1971 176/QĐ-TTG Về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 29/01/2010 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1972 02/2010/NĐ-CP Về khuyến nông 08/01/2010 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1973 2046/QĐ-UBND Xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Vĩnh phúc giai đoạn 2009-2012 03/07/2009 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1974 1587/QĐ - CT Về bán giống lúa lai vụ Mùa năm 2009 trên địa bàn tỉnh 28/05/2009 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1975 28/2009/QĐ-UBND Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chị cục Kiểm lâm Vĩnh Phúc 25/05/2009 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1976 18/2009/QĐ-UBND Bảng giá số 1A nhà ở xây dựng mới 01/04/2009 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1977 18/2009/QĐ- UBND Về việc ban hành quy định thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 01/04/2009 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1978 849/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiến cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009 26/03/2009 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1979 16/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý tài chính. Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc 03/03/2009 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
1980 510/QĐ-UBND Về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh 25/02/2009 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc