Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 2/KH-SNN&PTNT kế hoạch số 2/KH-SNN&PTNT, Công tác cải cách hành chính năm 2020 17/01/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
22 101/QĐ-SNN&PTNT Quyết định số 101/QĐ-SNN&PTNT, Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 14/01/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
23 1/KH-SNN&PTNT Kế hoạch số 1/KH-SNN&PTNT, Triển khai, thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư khóa XII và Kế hoạch số 158-KH/TU ngày 12/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới 13/01/2020 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
24 33/2018/TT-BNNPTNT Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT, Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
25 32/2018/TT-BNNPTNT Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT, Quy định phương pháp định giá rừng, khung giá rừng 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
26 31/2018/TT-BNNPTNT thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT, Quy định về phân định ranh giới rừng 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
27 30/2018/TT-BNNPTNT Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT, Quy định danh mục loài lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn gốc giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
28 29/2018/TT-BNNPTNT Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT, quy định về các biện pháp lâm sinh 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
29 28/2018/TT-BNNPTNT Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT, Quy định về quản lý rừng bền vững 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
30 27/2018/TT-BNN&PTNT Thông tư 27/2018/TT-BNN&PTNT, Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn