Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 1199/SNN&PTNT-TT&BVTV Về việc người dân dùng kích điện bắt giun đất làm ảnh hưởng đến môi trường đất trồng trọt 19/07/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
22 5/TB-CCTT&BVTV Thông báo về cao điểm sinh vật hại lúa vụ Mùa năm 2019 16/07/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Vũ Khắc Minh
23 4962/CT-BNN-BVTV Tăng cường công tác phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô 15/07/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Xuân Cường
24 45/KH-SNN&PTNT KH Thực hiện Chương trình hành động số 73-CTr/TU, ngày 6/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TWcủa Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới 11/07/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
25 113/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng 11/07/2019 UBND Tỉnh
Vũ Chí Giang
26 28/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 10/07/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
27 557/KTHT-CĐ Chứng nhận, công bố hợp quy bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai 05/07/2019 Lê Đức Thịnh
28 27/TB-CCTT&BVTV Thông báo tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 03/07/2019 Đơn vị trực thuộc Sở
Phan Văn Trực
29 1664/BVTV-KD Tăng cường công tác kiểm dịch thực vật đối với quả tươi xuất khẩu 02/07/2019 Cục bảo vệ thực vật
Hoàng Trung
30 342/2019/EVN NĐ 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TS và NĐ 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 18/06/2019 Bùi Thị Hà