Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 1/TB-CCTT&BVTV Thông báo số 1/TB-CCTT&BVTV, tình hình sinh vật hại cây trồng 7 ngày 08/01/2020 Đơn vị trực thuộc Sở
Nguyễn Bá Tuệ
32 19/QĐ-UBND Quyết định số 19/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch đặt hàng quản lý, khai thác công trình thủy lợi cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 06/01/2020 UBND Tỉnh
Nguyễn Văn Khước
33 5104/QĐ-BNN-PC Quyết định số 5104/QĐ-BNN-PC, công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019 31/12/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
34 9740/CT-BNN-VP Chỉ thị số 9740/CT-BNN-VP của Bộ trưởng về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 27/12/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Xuân Cường
35 56/2019/QĐ-UBND Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND, ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 02/12/2019 UBND Tỉnh
Lê Duy Thành
36 35/2019/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp 25/04/2019 Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
37 06/2019/NĐ-CP Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thự thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp 22/01/2019 Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
38 01/2019/NĐ-CP Nghị định về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng 01/01/2019 Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
39 156/2019/NĐ-CP Nghị định số 156/2019/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp 16/11/2018 Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
40 16/2017/QH14 Luật Lâm nghiệp 28/11/2017 Quốc hội nước CHXHCNVN
Nguyễn Thị Kim Ngân